10/14/2019

L'ocupació al sector de la distribució comercial creix un 27,5% a Terres de l'Ebre, la pujada més gran de tot Catalunya


L'ocupació al sector de la gran distribució comercial ha crescut un 27,5% a Terres de l'Ebre, l'augment més elevat de tot Catalunya. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d'autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d'Empresa i Coneixement.

L'Anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l'oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria, en règim d'autoservei, en el període 2017-2018, a partir de la informació facilitada pels propis operadors. L'estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector, mesurant la competitivitat i el rendiment de les empreses, identificant nous indicadors que fusionen els vessants econòmic i social, avaluant el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i compara les zones geogràfiques per raó de l'oferta comercial.

La gran distribució comercial a Terres de l'Ebre: augmenten l'ocupació, la superfície de venda, el nombre d'establiments, i la densitat comercial

Segons l'Anuari, el sector de la gran distribució a les comarques ebrenques va créixer en el bienni 2017-2018 en ocupació, superfície comercial, nombre d'establiments i densitat comercial, respecte el bienni 2015-2016. El principal increment s'ha registrat en l'àmbit laboral, amb una pujada de l'ocupació al sector del 27,5% (de 1.382 a 1.762 persones), la més elevada de tot Catalunya, on de mitjana l'ocupació va pujar 5,78% en aquest mateix període.

La resta de magnituds analitzades també han evolucionat amb signe positiu a la demarcació. La superfície de venda ha crescut un 8,74% (se situa en els 72. 854 m2), i el nombre d'establiments un 2,53% (162 establiments).

De la seva banda, la densitat comercial —superfície comercial per cada 1.000 habitants— registrada a Terres de l'Ebre ha experimentat un creixement del 9,86%, i se situa en els 409 m2/1.000 habitants, una de les més elevades de tot Catalunya.

Desglossat per comarques, Ribera d'Ebre compta amb la major densitat comercial de la demarcació (500 m2/1.000 hab.), tot i que Baix Ebre registra la major superfície de venda (30.970 m2) i nombre d'establiments (63).

Pel que fa a la rendibilitat econòmica del sector gran distribució a les comarques ebrenques, es va situar en els 4.887 euros/m2 de rendiment mitjà, lleugerament per sota de la mitjana catalana, de 5.002 euros/m2.

Analitzant el lideratge d'ensenyes comercials per superfície de venda a les comarques ebrenques, Fragadis ocupa el primer lloc, seguit de Mercadona, i de Dia.

Actualment, Terres de l'Ebre acull el 3% de la superfície comercial de gran distribució de tot Catalunya, i el 3,23% dels establiments del sector.

Xifres de Catalunya: creixement en establiments, superfície de venda, vendes i ocupació

En xifres globals, l'Anuari conclou que entre el 31 de desembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018, el sector va créixer a Catalunya: el nombre d'establiments comercials va augmentar un 4,48% (de 4.797 a 5.012); la superfície de venda un 7,62% (de 2.248.339 a 2.419.681 m2); les vendes un 3,89% (de 11.650 milions d'euros a 12.104 milions d'euros); i el nombre d'ocupats un 5,78% (de 59.692 a 63.144 persones).  

Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Mercadona (15,58%), Dia (11,96%) i Bon Preu (9,32). En nombre d'establiments encapçala el rànquing Dia (22,01%), seguit de Condis (10,20%) i de bonÀrea (7,5%). Pel que fa al rànquing de facturació, Mercadona continua liderant el llistat. En el segon lloc, Bon Preu passa per davant del grup Dia, seguits de Carrefour, Eroski, bonÀrea i Consum.

Comptabilitat social: empreses més responsables són més rendibles, i si tenen programes de formació-promoció i paritat de gènere baixen l'absentisme i rotació

Entre les principals conclusions en matèria de comptabilitat social, l'Anuari destaca que les empreses socialment responsables (amb actuacions d'RSC en almenys quatre dels àmbits considerats a l'estudi) tenen un rendiment per metre quadrat un 38% superior a la mitjana del sector. Les pràctiques més habituals en RSC són donacions i/o patrocinis (58,6%), sistemes d'estalvi energètic (56,6%), programes de compra a proveïdors locals (50,9%) i de reciclatge (50,9%).

Pel que fa a la contractació, el 82,8% dels treballadors tenen contracte indefinit, per sobre del 77,9% del conjunt de l'economia, o del 79,5% del sector comerç. De fet, el 36,6% de les empreses de gran distribució a Catalunya tenen 9 de cada 10 treballadors amb contracte fixe.

Pel que fa a l'absentisme laboral, se situa en el 4,31%, però es redueix fins al 2,8% en empreses que tenen "formació i persones" com la seva principal partida d'inversió (per davant d'inversions en cerca de nous productes, tecnologia, logística o sostenibilitat). Això suposa una reducció del 35% respecte la mitjana. La rotació mitjana de les plantilles és del 9,28% però, com en l'absentisme laboral, baixa fins al 5,4% en les empreses que tenen "formació i persones" com la seva principal partida d'inversió. Això suposa una reducció del 42% respecte la mitjana.

Analitzada la paritat de gènere en alts càrrecs, només hi ha un 26,1% de dones. De fet, només el 15,8% de les empreses compleix amb la paritat. Per contra, en comandaments intermedis, el sector s'acosta a la paritat (47,8%). El 63,6% de les empreses de distribució té plans d'igualtat de gènere: per a les empreses que facturen més de 100M€ el percentatge se situa en el 94,7%, per a les empreses que facturen entre 10 i 100M€ és del 41,2% i, en les empreses que facturen menys de 10M€, cau fins al 37,5%.

Les empreses que assoleixen la paritat de gènere entre els comandaments intermedis tenen, d'una banda, un absentisme laboral d'un 19% inferior a la mitjana, i d'una altra, una rotació que es troba un 7,3% per sota de la mitjana.