10/09/2019

L’interès per l’habitatge cooperatiu creix a les Terres de l’Ebre


L'aposta per l'habitatge cooperatiu és encara molt embrionària a les Terres de l'Ebre, però cada vegada està generant més interès entre les administracions públiques del territori i la ciutadania. Aquest nou model implica un canvi de mentalitat a l'hora d'entendre l'espai domèstic, que passa per definir espais comuns dins un edifici comunitari i perquè els promotors-propietaris col·laborin en el disseny arquitectònic del mateix. Es tracta d'un model que ofereix preus d'accés a l'habitatge més assequibles i no especulatius i que aposta per una arquietectura sostenible i eficient energèticament.

Des de l'Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre, juntament amb entitats com Sostre Cívic o La Dinamo, s'han realitzat diverses xerrades informatives arreu del territori amb l'objectiu de difondre aquest nou model d'accés a l'habitatge més just socialment i a l'hora d'aixoplugar i d'acompanyar possibles iniciatives que sorgeixin. Així aquest dilluns 14 d'octubre tindrà lloc a Tortosa una xerrada informativa per a tècnics a proposta del grup d'habitatge de Procés Participatiu.

D'altra banda, l'Ajuntament d'Amposta també s'ha interessat per l'habitatge cooperatiu i compta amb un estudi que analitza la viabilitat econòmica de construir un habitatge cooperatiu al nucli antic de la ciutat. Concretament, l'estudi contempla l'adquisició per part de l'Ajuntament de diversos habitatges adjacents i la seua cessió en ús a una cooperativa. L'estudi valora la creació d'una vintena d'habitatges d'entre 40 i 70 metres quadrats amb diversos espais comunitaris compartits. El seu contingut estat difós en diverses xerrades informatives a càrrec de l'Ateneu i es busquen persones interessades en tirar endavant el projecte.

Un altre exemple és Sant Carles de la Ràpita, on un grup de veïns s'han constituït en associació per tal d'adquirir un bloc de pisos situat a l'entrada nord de la Ràpita que actualment és propietat d'un banc voltor. El seu objectiu és adquirir-lo i reconvertir-lo en un habitatge cooperatiu d'entre 80 i 90 habitatges. "Està pensat per a persones grans i persones amb alguna discapacitat funcional. La nostra idea és que hi hagi zones comunitàries i també compartir serveis assistencials", explica Joan Garcia, un dels impulsors de la iniciativa. De moment, són sis persones i estan buscant més socis per tirar-ho endavant.