10/14/2019

COMUNICAT DEL PSC-CP

Davant de la convocatòria de sessions plenàries a l'Ajuntament de Tortosa, del Consell Comarcal del Baix Ebre, i de les EMD de Bítem i Jesús, en resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els principals líders del procés independentista, els grups municipals de Tortosa i comarcal del Baix Ebre del PSC-CP així com els representants de les EMD de Bítem i Jesús, volem comunicar la no assistència a aquestes sessions plenàries per part de cap dels nostres representants, manifestant que:

Respectem totalment la convocatòria d'aquestes sessions plenàries, que s'han convocat responent al lliure exercici democràtic dels ens.
Totes les sentències són opinables i la llibertat d'expressió i els drets de reunió i manifestació emparen l'expressió pública d'aquestes opinions. La lliure expressió de   qualsevol opinió ha de produir-se amb el civisme, la tolerància i el respecte que han de caracteritzar la societat catalana.
Pel degut respecte a la separació de poders, rebutgem qualsevol intent d'enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el caràcter representatiu de les institucions, que ha de representar-nos a tots i totes i, per tant, a les diferents opinions que conviuen en la nostra societat.
Vivim en un estat de Dret amb separació de poders, i l'actuació del poder judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució.
Creiem que és hora de començar a obrir un a nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les institucions, i presidida també per una ferma voluntat de diàleg. Un diàleg que pugui recosir la societat catalana i que contribueixi a tancar les ferides profundes provocades.
El PSC, ferm defensor del diàleg dins la llei, crida a la serenitat i al respecte per les opinions de tots, i esmerçarà tots els esforços per superar aquests moments difícils i per trobar camins d'entesa entre els catalans i amb el conjunt dels espanyols. És per això que treballarem per la convivència en el si de la societat catalana i perquè es retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític.