9/23/2019

Unió de Pagesos demana al Ministeri que fomenti la renovació de maquinària agrícola i que no impedeixi l’ús de tractors i maquinaria automotriu vella


Unió de Pagesos de Catalunya, a través de la Unión de Uniones, ha presentat una sèrie d'esmenes a la proposta legislativa del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, respecte a la caracterització i registre de maquinaria agrícola, per tal d'evitar més limitacions absurdes a l'activitat agrària.
 
D'aquesta manera, el sindicat vol plantar cara a la proposta del Ministeri de no permetre que els tractors de més de 40 anys i que no tinguin estructures de protecció no es puguin canviar de titular, excepte en cas d'herència. La proposta del Ministeri, si no es rectifica, farà, per exemple, que un pagès que vulgui deixar l'activitat i no tingui continuació no pugui transferir a altres titulars els tractors de més de 40 d'anys sense estructures de protecció. Això obligaria els pagesos a desballestar els vehicles, fer que es passin a considerar històrics o enviar-los a un país tercer, com si allà no hi existís el risc de bolcada.  
 
Unió de Pagesos, tampoc considera adient que l'administració pugui donar de baixa d'ofici del Registre Oficial de Maquinària Agrària (ROMA) tractors de més de 40 anys i màquines automotrius de més de 25. Cal tenir en compte que molta d'aquesta maquinaria la pagesia la manté en bon estat de funcionament i la necessita per realitzar multitud de tasques en les explotacions. A més a més, aquestes màquines, un cop donades de baixa, resultarà molt difícil tornar a donar-les d'alta, ja que segurament tindran dificultats per complir amb les noves obligacions d'homologació, que cada cop són més exigents i dificulten que els tractors i resta de maquinaria puguin passar la inspecció tècnica de vehicles.
 
El sindicat també s'oposa a que l'administració pugui donar de baixa d'ofici els equips d'aplicació de productes fitosanitaris que no han passat la inspecció corresponent atès que provocarà un increment de la burocràcia al haver d'anar donant baixes i altes innecessàriament al ROMA. Unió de Pagesos recorda al Ministeri que la normativa comunitària respecte els equips d'aplicació de productes fitosanitaris només afecta els equips en ús i no els d'aplicació dels quals disposa l'explotació però que no s'usen. Aquesta situació afecta, per exemple, els equipaments que es tenen com a recanvis en cas que s'espatlli l'equip d'aplicació habitual.
 
En aquest sentit, el sindicat aposta perquè el Ministeri renovi el parc de maquinària agrícola a través de mesures de foment com a través d'un Pla renove amb una dotació millor que l'actual i no pas a través de coercions.
 
Finalment, Unió de Pagesos continua alertant el Ministeri que és un error voler usar el registre de maquinària agrícola per fer el seguiment de la Directiva d'us sostenible dels plaguicides, tal i com fa  el "Plan de Acción Nacional 2018-2022 sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios", ja que el ROMA afecta tots els equips d'aplicació de productes fitosanitaris però la Directiva només afecta els que es fan servir.