8/23/2019

L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Caseres milloren el sanejament d'aquest nucli

L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Caseres han signat un conveni per millorar la gestió del sanejament de les aigües residuals en aquest municipi de la Terra Alta.
 
L'acord determina que l'Agència Catalana de l'Aigua finançarà amb 36.000 € la redacció del projecte constructiu del nucli de Caseres i que l'ajuntament d'aquest municipi durà a terme la redacció del projecte ajustant-se als requeriments tècnics establerts.L'actuació de sanejament esmentada està inclosa en el Programa de mesures del Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Pla de gestió de les conques internes de Catalunya i el seu Programa de mesures associat, així com el Programa de mesures del Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre, inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
Actualment, les 521 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa a la Terra Alta, la comarca compta amb vuit depuradores en servei que sanegen les aigües residuals generades pel 83% de la seva població.