7/04/2019

Unió de Pagesos demana que la protecció de les oliveres monumentals que preveu el projecte de llei sigui voluntària i que es compensi la pagesia amb un ajut pels sobrecostos i lucres cessants


Unió de Pagesos ha demanat avui que la protecció de les oliveres monumentals que preveu la proposició de llei sigui voluntària i que l'Administració compensi la pagesia que s'hi vulgui acollir tots els sobrecostos i lucres cessants a través d'un ajut. El sindicat ha exposat avui el seu posicionament sobre aquesta norma en una intervenció davant la comissió de Territori al Parlament de Catalunya.
 
Un dels punts de desacord del sindicat amb el contingut de la proposició és el fet que amb la prohibició de l'extracció, trasplantament i comercialització dels exemplars monumentals no es reconeix als titulars d'aquests arbres el paper que han tingut en la preservació dels arbres ni garanteix la gestió futura, ja que la prohibició d'aquestes tasques pot fomentar l'abandonament de les oliveres pel fet que porta associats més costos.
 
En aquest sentit, Unió de Pagesos considera que la proposició de llei implica una forta limitació de l'activitat agrària i de la lliure decisió empresarial del productor, a més d'impossibilitar la modernització de les parcel·les afectades, ja que no es podran reconvertir ni canviar d'orientació productiva.
 
El sindicat entén que caldria definir de manera clara la consideració d'olivera monumental, que la protecció hauria de ser voluntària, i alhora, també caldria compensar els propietaris, ja que el fet que siguin únicament els agricultors els que n'assumeixin el manteniment implica un increment dels costos i una pèrdua de la productivitat.
 
Unió de Pagesos adverteix que la proposició de llei no preveu cap contraprestació concreta per a la pagesia que, d'una banda, es veurà obligada a mantenir aquestes oliveres monumentals. L'única contraprestació a la qual es podran acollir els productors són els ajuts establerts pels Règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de la Política Agrària Comuna (PAC), que per al sindicat, tampoc arribaran a cobrir l'augment de costos que implicarà la llei.
 
D'altra banda, tot i que la proposició de llei preveu mesures que poden beneficiar l'activitat turística de la zona on estan situades les oliveres, aquest supòsit no implica uns ingressos extra per a la majoria de la pagesia.
 
Per a Unió de Pagesos, el fet que la norma plantegi que la producció d'oli procedent d'oliveres monumentals comportarà l'obtenció d'un preu superior per a la pagesia indica un profund desconeixement  del funcionament del mercat de l'oli d'oliva, ja que ni la promoció ni la divulgació que se'n pugui fer implicarà necessàriament aconseguir un preu millor per al productor ni compensar els sobrecost del manteniment.
 
El sindicat alerta que si la norma no permet l'increment de productivitat de les actuals plantacions d'oliveres monumentals, per exemple a través del reg en les plantacions, com preveu el projecte del canal Xerta-Sénia, o canviar les plantacions tradicionals pel sistema intensiu, aquestes oliveres estan en risc d'abandonament.
 
Finalment, Unió de Pagesos considera que la proposta de sancions i multes de la proposició de llei és desproporcionada tenint en compte que per agrupar les oliveres monumentals en una parcel·la de l'explotació la multa pot arribar als 500.000 euros.