7/04/2019

Quart conveni per a l'execució del projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i Manuel Masià, com a representant del grup ad hoc seleccionat per a l'execució del projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre, van formalitzar dimarts, 2 de juliol, el quart conveni que regula les condicions d'atorgament d'una subvenció directa per un import total d'1.100.328,32 € per a l'execució de les actuacions corresponents a la quarta i cinquena anualitat del projecte mediambiental presentat pel grup.

 

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2014-2020 contempla l'operació 16.05.01 sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores. En el marc d'aquesta operació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), va publicar convocar l'any 2015 la selecció d'un grup específic per a l'execució d'un projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al delta de l'Ebre.

 

Així, per tal d'aconseguir una major eficàcia i tot assenyalant la importància del treball en col·laboració per al control i eradicació de la plaga, es va seleccionar el grup integrat pels següents membres:

 

-       La Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre.

-       La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

-       Els Arrossaires del Delta de l'Ebre i Secció de Crèdit, SCCL.

-       La Cámara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL.

-       L'Associació de Defensa Vegetal de l'Àrròs i altres cultius al Delta de l'Ebre.

-       La Societat Española de Ornitología (Seo Birdlife).

-       L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

 

Alhora, formen part del grup en representació de l'Administració de la Generalitat, el Parc Natural del delta de l'Ebre, els Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Terres de l'Ebre, Forestal Catalana S.A., i el Servei de Sanitat Vegetal del DARP.

 

El juliol de 2016 es va signar un primer conveni entre el DARP i el grup ad hoc seleccionat, per a l'atorgament d'una subvenció directa per a l'execució de les actuacions contemplades en la primera Memòria anual 2015-2016 presentada pel grup. L'octubre de 2017 es va signar un segon Conveni, que posteriorment es va complementar amb una addenda de data 1 de desembre. I l'agost de 2018 es va signar el tercer conveni entre ambdues parts.

 

Enguany, el 7 de maig, el Govern va autoritzar el DARP a concedir al grup seleccionat una subvenció directa de 627.187,13 €,  que juntament amb la part aportada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rudal (FEADER), 473.141,19 € suposaven una subvenció total de 1.100.328,32 €, per a l'execució de les actuacions incloses a realitzar entre el 16 d'octubre de 2018 i el 15 d'octubre de 2020, per al control i eradicació del cargol poma i la millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre. I dimarts es va signar el corresponent conveni.