7/04/2019

El Tribunal Laboral de Catalunya reconeix que les organitzacions empresarials agràries ja defensaven l’aplicació del salari mínim interprofessional des de la seva entrada en vigor

Avui ha tingut lloc la mediació al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), a petició de les organitzacions de treballadors, per abordar la fixació del preu hora del peó temporer i l'adequació de les taules salarials del conveni agropecuari de Catalunya.

Pel que fa a l'adequació de les taules salarials, ha quedat palès que aquest aspecte ha de ser objecte de la negociació col·lectiva i no de l'àmbit de la conciliació que avui s'ha celebrat.

En relació a l'adequació del preu hora del peó temporer, ambdues parts han subscrit que és de 7,02 €/h, incloent en aquest valor el salari base, el prorrateig de les gratificacions extraordinàries, les parts proporcionals dels dissabtes i diumenges i vacances. El preu hora establert es refereix a la interpretació del conveni col·lectiu vigent (2018) en relació al R.D. 1462/2018.

Cal recordar que les organitzacions empresarials agràries han defensat l'aplicació des del començament del salari mínim de 7,02 €/h.