6/27/2019

Unió de Pagesos reclama modificacions perquè els tractors i la maquinària no tinguin tantes dificultats per passar les inspeccions tècniquesUnió de Pagesos ha traslladat, amb Unió d’Unions, als responsables del Ministeri d’Agricultura, les dificultats que tenen els tractors per passar satisfactòriament les inspeccions tècniques de vehicles, ja que les continues actualitzacions de la legislació comunitària en matèria d’homologació de maquinària agrícola introdueixen punts de control de difícil compliment per aquests vehicles, sobretot els de més antiguitat. El sindicat va demanar, en una reunió el 25 de juny, que traslladin aquesta situació al Ministeri d’Indústria per trobar una solució.En aquest sentit, Unió de Pagesos va demanat que, com en el cas de països com França, Irlanda, Luxemburg, Itàlia, Grècia, Portugal, Bèlgica o Alemanya, Espanya apliqui la facultat que dona als estats la Directiva 45/2014 per la qual es pot excloure els vehicles utilitzats amb finalitats agrícoles, hortícoles, forestals i ramaderes, matriculats a Espanya, de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Directiva, relativa a las inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs, amb l’objectiu que no s’obligui a la maquinària més antiga a complir amb els nous requisits d’homologació de vehicles, que s’acaben traslladant al Manual de Inspecció Tècnica de Vehicles, en el qual es basen les inspeccions de les estacions d’ITV.El sindicat també va insistir en la necessitat de trobar una solució als problemes que implica per als tractors equipats amb arc de seguretat o bastidor 4 pòsters que no puguin dur una cabina, ja que l’actual normativa no permet dur dos sistemes antibolcada de seguretat alhora. Per a Unió de Pagesos caldria que la cabina es considerés un element de confort.Unió de Pagesos es va oposar a la insinuació del Ministeri que la maquinaria agrícola arrossegada en les tasques de llaurada i preparació del terreny hagi d’estar inscrita al Registre Oficial de Maquinària Agrícola, ja que això suposaria sobrecostos com la necessitat de matriculació de l’arreu per circular per via pública, assegurança, projectes d’homologació i revisions en estacions ITV, de molta maquinària fabricada per ferrers. El sindicat va defensar que continuï l’excepció vigent per aquesta maquinària.Finament, Unió de Pagesos va insistir en trobar una solució per a la pagesia afectada pels presumptes enganys per part de concessionaris i fabricants de maquinària agrària i forestal que van vendre, des del 1981, vehicles sense frens de servei del conjunt tractor-remolc per als remolcs de més de 3.000 quilos de massa màxima autoritzada, tot i que era obligatori des del 1981. El sindicat va denunciar aquesta situació el 2014. Concessionaris i fabricants van vendre i lliurar maquinària i fitxes tècniques que no es corresponen amb l’homologació en els frens d’aquestes màquines, i que per tant, en no complir la normativa, no són aptes per circular quan passen la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).