6/19/2019

Unió de Pagesos insisteix a reclamar a les administracions mesures per una gestió eficaç de la campanya agrària


Unió de Pagesos demana a les administracions que posin en marxa mesures per tal que la campanya agrària que ara s'inicia compti amb una gestió eficaç. El sindicat ja va proposar, en una reunió el 27 de novembre del 2018, amb el conseller de Treball, Chakir el Homrani, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, diverses mesures per afavorir la gestió de les campanyes agràries tant des d'un punt de vista social com laboral.

 

A l'inici de la present campanya Unió de Pagesos constata un increment considerable de la demanda de mà d'obra, tenint en compte que les previsions de collita, tant amb quantitat com amb qualitat, són molt elevades. La demanda de mà d'obra se situa, segons les dades del sindicat, en un 32% per sobre de la registrada el mateix mes del 2018, percentatge que s'incrementa de forma similar a totes les demarcacions.

 

Unió de Pagesos continua prioritzant la contractació de proximitat, fet que afavoreix el desenvolupament territorial i les persones han de desplaçar-se el mínim per accedir a una feina.  Actualment, aquesta contractació se situa en un 80% del total. De la mateixa manera, es prioritzen les connexions d'ofertes, aspecte que afavoreix l'estabilitat laboral dels treballadors.

 

En paral·lel a aquesta situació, la campanya vigent també està condicionada per l'enorme increment de costos que ha suposat per a la pagesia l'entrada en vigor del Reial Decret que regula el salari mínim interprofessional, vigent des de l'1 de gener del 2019, i que situa el preu brut per hora en 7,02 € (sobre els 6,30 € bruts de l'any 2018).

 

Per tot això, el sindicat considera que encara és més necessari que les administracions donin resposta a les demandes que va plantejar, per tal que la pagesia pugui disposar de la mà d'obra necessària per dur a terme les feines del camp, i perquè les persones que viuen al nostre país i busquen una oportunitat laboral en el sector agrari puguin accedir-hi en les millors condicions, tant des d'una vessant laboral com social.

 

Cal tenir en compte l'augment de l'atenció a persones amb situació irregular i al col·lectiu de joves menors no acompanyats, prop d'un 60% més que el 2018, fet que suposa un esforç considerable per part de les entitats que treballen amb aquests col·lectius, i que fa palesa la necessitat d'aplicar les mesures adients per afavorir la inserció laboral.

 

Per a Unió de Pagesos és imprescindible que es destinin recursos al foment de la contractació per part de la pagesia professional, la qual veu seriosament afectada la seva viabilitat, fruit d'uns sobrecostos de producció, inclosos els laborals. Cal, per tant, incentivar la pagesia amb bonificacions a per a la contractació de temporers.

 

El sindicat seguirà reclamant a l'Administració de l'Estat, d'una banda, l'equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agraris, quan aquests contracten treballadors per compte aliè, i que s'aturi la discriminació que pateixen els empresaris del sector agrari, pel no desenvolupament reglamentari quan contracten a temps parcial i han de cotitzar per la base mínima independentment de les hores treballades. També cal l'adequació immediata de la fiscalitat pels increments de costos directes i en espècies que ha comportat el nou salari mínim interprofessional del 2019. D'altra banda, el sindicat demanarà una ajuda per disminuir el cost dels allotjaments per als treballadors temporers que tenen la seva residència habitual a més de 75 quilòmetres.

 

Unió de Pagesos defensa, des d'un punt de vista social, que cal establir un sistema d'autoritzacions de treball excepcionals per a col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió que agilitzi els tràmits en el cas de joves tutelats. També demana la reducció del condicionant temporal d'un any per a ofertes de treball, tant per als menors extutelats com per a persones que no disposen de documentació i participen en determinats programes. Així mateix, el sindicat defensa que els treballadors agraris tinguin els mateixos drets als subsidis de desocupació que la resta dels que formen part del règim general, factor que afavoriria l'interès dels treballadors per a les feines del camp.

 

El sindicat també considera imprescindible que es recuperin els plans de gestió social d'allotjaments comunitaris i que s'obrin les convocatòries per a la rehabilitació, manteniment i construcció de nous allotjaments de temporers.