6/27/2019

Presentació d’una nova proposta de projecte LIFE NATURA a la Unió Europea

El dimecres 19 de juny l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), amb el propòsit de donar continuïtat al projecte LIFE MigratoEbre, va presentar una nova proposta de projecte LIFE Natura a la Comissió Europea: "Recuperació de la migració de l'esturió europeu i altres peixos diàdroms als rius Ebre i Garona-Dordonya (LIFE MIGRAFISHFREE)". Aquest projecte es preveu dur a terme a Catalunya i a la regió francesa de la Nova Aquitània (SO França) entre l'1/09/2020 i el 31/08/2024. Amb un pressupsot total estimat de 1.622.387,00€, s'espera que la Comissió Europea en cobreixi com a mínim el 60%. Si el projecte LIFE MIGRAFISHFREE és acceptat, estarà composat per un consorci internacional (amb socis catalans i francesos) coordinat per l'IDECE.