6/14/2019

Ple de constitució de la corporació 15 juny de 2019 a Móra la Nova

Motiu.  Ple ordinari.

Dia.      Dissabte, 15 de juny de 2019.

Hora.   18:00 h.

Lloc.    Sala d'actes de l'Ajuntament de Móra la Nova, al Carrer Major Nº 88.ORDRE DEL DIA

PRIMER. Constitució de la Mesa d ́Edat.

SEGON. Constitució de la Corporació.

TERCER. Presa de possessió del regidor Sr. Francesc X. Moliné Rovira.

QUART. Presa de possessió del regidor Sr. Jesús Álvarez Vilàs.

CINQUÈ. Presa de possessió de la regidora Sra. Míriam Vinaixa Rey.

SISÈ. Presa de possessió del regidor Sr. Ferran Rosich Prunera.

SETÈ. Presa de possessió del regidor Sr. Marc Fontanet Giné.

VUITÈ. Presa de possessió de la regidora Sra. M. Carmen Ríos Moreno.

NOVÈ. Presa de possessió del regidor Sr. Jordi López Leor.

DESÈ. Presa de possessió del regidor Sr. Carlos Vidiella Mauri.

ONZÈ. Presa de possessió del regidor Sr. Carlos Trinchan Viñes.

DOTZÈ. Presa de possessió de la regidora Sra. Maria Font Vallespí.

TRETZÈ. Presa de possessió de la regidora Sra. Laura Griñó Serret.

CATORZÈ. Donar compte de l'Acta d'arqueig al Ple de Constitució 15/06/2019.

QUINZÈ. Donar compte de l'Inventari municipal al Ple de Constitució 15/06/2019.

SETZÈ. Elecció de l ́Alcalde/essa i presa de possessió.