3.5.19

Unió de Pagesos espera una reducció dels danys als cultius causats pel cabirol al Priorat després de l'aplicació del pla pilot de prevenció i mitigació de danys


 

Unió de Pagesos agraeix el suport de la Federació de caça de Tarragona a la pagesia, valora l'esforç de les societats de caçadors del Priorat i els resultats obtinguts pel Pla pilot de prevenció i mitigació dels danys produïts pel cabirol als cultius al Priorat, presentat a la comissió de seguiment reunida el 24 d'abril a Falset. L'augment de la població del cabirol a la comarca ha comportat els darrers anys un augment dels danys en el cultiu de la vinya, especialment quan s'inicia la brostada del cep, i també en els ametllers i altres fruiters com els cirerers. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va posar en marxa aquest pla pilot.

 

L'ampliació del període de caça del cabirol ha tingut com a resultat un increment de les captures la temporada 2018/2019, fins a un total de 314 exemplars, mentre que la temporada 2017/2018 només es van fer 125 captures, amb només un 54,35% d'execució dels permisos atorgats per caçar cabirols. Cal esperar, doncs, que aquesta primavera i estiu hi hagi una reducció dels danys als cultius. Per tant, és important fer un seguiment dels cultius i que, en cas de danys, els pagesos s'adrecin al president de la societat de caçadors perquè facin les actuacions necessàries durant el nou període de caça.

 

Unió de Pagesos demana que si se segueixen patint danys als cultius es torni a ampliar el període de caça durant la temporada 2019/2020 per assolir una població sostenible de cabirols. Així mateix, el sindicat reclama censos de cabirol a la comarca per conèixer-ne la població i acordar amb precisió el nombre de permisos segons el cens.

 

Unió de Pagesos alerta que la població de cabirol ha crescut espectacularment els darrers 20 anys a Catalunya. S'estima que la població està al voltant dels 30.000 exemplars i continua en expansió. La densitat relativa de cabirol en hivern s'ha incrementat el 2018 un 435% respecte al 1998, segons el Departament d'Agricultura. El sindicat observa la necessitat de mesures per controlar el creixement de la població de cabirol i evitar que en el futur no acabi com els danys generalitzats del senglar a tot Catalunya.

 

D'altra banda, pel que fa a l'impacte d'altres espècies cinegètiques arreu del territori, el sindicat lamenta que el pla pilot de mitigació de danys per cabirol al Priorat i el del conill al Segrià siguin els únics previstos que s'estan aplicant a Catalunya. Unió de Pagesos denuncia que la resta de plans pilots previstos en el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica 2017/2018 no hagin avançat satisfactòriament i en reclama l'aplicació al Departament.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.