9.5.19

Roig evidencia la mala gestió de PDeCat i ERC, autors de la moció de censura al Consell Comarcal del Baix Ebre, al front de la institució

En el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre del passat 30 d'abril es va donar compte de la liquidació de l'exercici de 2018 i això va posar de manifest la deficient gestió de l'ens que han dut a terme PDeCat i ERC després de la moció de censura del 27 de setembre de 2017.

Tal i com recullen les dades econòmiques del darrer exercici, la liquidació del Consell presenta un dèficit per operacions no financeres que suposa una necessitat de finançament de més d'1 milió d'Euros. Així mateix, la liquidació de 2018 no compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit per a l'exercici anterior es troba per sota del pressupost liquidat, amb una diferència de més de 1,2 milions d'Euros.

Per altra banda el resultat pressupostari suposa un dèficit en la gestió pressupostària de l'exercici 2018 i, no es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'aplicació a les entitats locals. Per tant, el Consell Comarcal haurà de formular un Pla Econòmic Financer.

El portaveu del grup comarcal del PSC, Enric Roig, ha exposat que "aquests resultats evidencien la pèssima gestió que ha dut a terme l'actual govern des del seu trencament unilateral d'ERC del pacte amb els socialistes, i que va deixar l'ens en mans d'un equip que, no només ha fracassat en la gestió econòmica, sinó que ha demostrat una total inactivitat i una manca de polítiques actives des del canvi de govern."

Roig ha recordat que el resultant de l'execució de l'any 2017, en el que va presidir l'entitat, va obtenir un resultat de més de 156.373,12 € amb un romanent de tresoreria de 114.002,02 €, enfront dels 775,13 € de romanent actuals. Així mateix, la ràtio del deute viu va ser del 3,83 % mentre que ara és del 7,31%.

Segons Roig, "la liquidació de 2017 va demostrar que, tot i tractar-se d'un ens amb un pressupost gairebé totalment finalista, amb una correcta i adequada gestió i aplicant polítiques per obtenir recursos, de contenció i d'optimització de la despesa, es pot prestar un gran servei a la ciutadania de la comarca, però que amb la inactivitat i manca de gestió del govern actual només es pot arribar al mal resultat actual. Com diu la dita "para este viaje no hacían falta tantas alforjas"."

"Aquesta és la gent que vol governar el país? Aquesta és la seva aposta pel territori? Esperem que el proper 26 de maig la ciutadania vagi a votar amb el convenciment de què cal canviar les coses i apostar per l'opció que defensa el seu territori i que està disposada a treballar per la comarca i per solucionar els problemes dels seus ciutadans i ciutadanes."

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.