22.5.19

Ple extraordinari 22 de maig a Móra la Nova

Motiu.  Ple extraordinari.

Dia .     Dimecres, 22 de maig de 2019.

Hora .  19:00 h.

Lloc .   Sala d'actes de l'Ajuntament de Móra la Nova, al Carrer Major Nº 88.Ordre del dia


PRIMER. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

SEGON. Sol·licitud de subvenció als Fons ENRESA 2020-2021. Actuació "Recuperació i valorització del patrimoni cultural històric ferroviari"

TERCER. Aprovació conveni de col.laboració interadministrativa entre l'ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre pel qual es regula determinats aspectes relatius al programa Enfeina't 2018.

QUART. Modificació de la composició de la Comissió de Fires

CINQUÈ. Aprovació, si escau, del DUPROCIM (Document únic de protecció civil de Móra la Nova -de data abril 2019-)

SISÈ. Modificació de crèdits 8/2019 CE_SC, finançat amb recursos procedents del

Romanent de Tresoreria per Despeses Generals. Proposta pel Ple

SETÈ. Aprovació de la Modificació nº 8 de la Relació de llocs de treball

VUITÈ. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Exercici 2019

NOVÈ. Aprovació de la Modificació del Conveni col·lectiu del Personal Laboral

DEZÈ. Modificació de l'acord de condicions de personal funcionari

ONZÈ. Moció per donar suport al cos de la guàrdia municipal/vigilants muncipals.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.