24.4.19

Unió de Pagesos reclama al Govern estatal que surti de les eleccions del 28 d’abril una aplicació justa de la PAC i un repartiment equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària

 

Unió de Pagesos demana, en el document de propostes dirigides als grups del Congrés dels Diputats de cara a les eleccions generals de 28 d'abril, una implicació a fons en el sector agrari tenint en compte l'augment dels costos de producció mentre que els preus en origen segueixen a la baixa, i la necessitat que la pagesia es beneficiï d'una aplicació justa de la Política Agrària Comuna (PAC) i d'un repartiment equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària.
 
El sindicat reclama al nou G­overn estatal que ha de sortir de les eleccions que es comprometi a treballar per equiparar les rendes de la pagesia a les de la resta de la ciutadania. Amb aquest objectiu, el sindicat ha presentat en les últimes setmanes les propostes per al sector als diferents grups.
 
Unió de Pagesos ja va avançar moltes de les demandes a la propera Administració estatal en la presentació d'una plataforma reivindicativa de mesures urgents per al sector agrari professional, que per a Catalunya suposen 300 milions anuals, i que va culminar en les tractorades del 14 de març.
 
Entre altres qüestions, el sindicat insisteix en la modificació urgent de les normes per aconseguir l'establiment d'agricultor actiu per al que obtingui com a mínim un 25 % dels ingressos totals de l'activitat agrària i una franquícia de 1.250 euros anuals per als petits pagesos en l'aplicació estatal de la PAC. També demana al futur Govern que treballi per millorar l'equilibri del mercat i la comercialització. Així, considera que cal prioritzar una regulació específica de la venda a pèrdues a la cadena alimentària que incorpori els costos de tots els esgraons, a més de perseguir l'abús de la posició de domini, l'establiment de la consideració de la qual hauria de fixar-se en una quota del 8 % del mercat.
 
Un altra proposta del sindicat de cara a les eleccions del 28 d'abril és l'adequació dels costos de producció de les explotacions: un gasoil professional agrari de 0,021 euros per litre d'impost especial d'hidrocarburs, el mínim establert a la Unió Europea, a més d'un IVA reduït del 10 %. Per al sindicat, també cal prendre mesures en qüestions que afecten la pagesia com la dificultat per accedir a l'ús de les llavors i el material vegetal, a més de la necessitat d'informar els consumidors sobre les diferents normatives pel que fa als fitosanitaris utilitzats en la producció agrària a la Unió Europea i en la de països tercers.

Quant a les cotitzacions, considera que cal equiparar les especialitats dels petits i mitjans autònoms agraris quan contracten treballadors per compte aliè en el marc del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris del Règim General de la Seguretat Social. L'adequació dels mòduls de l'IRPF per als productes agraris, tenint en compte l'establiment en 12.600 euros del Salari Mínim Interprofessional per al 2019 i l'encariment de les cotitzacions per a la contractació de treballadors, és una altra de les demandes que recull el document.

Pel que fa a la valoració del sòl i les construccions rústiques, el sindicat insisteix en la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals per tal que es pugui reduir la base imposable a les construccions agràries mitjançant un índex corrector en l'àmbit municipal.

També cal millorar i adequar a la situació real la prevenció i els danys provocats per la fauna salvatge a l'agricultura i la ramaderia, cada vegada més en augment, així com prendre mesures per acabar amb la inseguretat i els robatoris al camp.

D'altra banda, el sindicat insisteix que es facin efectives polítiques per impulsar la renovació generacional al camp, i que impliquin inversions per a formació i facilitats fiscals per tal que els joves s'hi puguin acollir, així com polítiques d'igualtat que tinguin en compte les característiques del treball en el sector agrari.

En el marc de l'acció sindical conjunta amb Unió d'Unions, Unió de Pagesos també defensa que es puguin celebrar eleccions agràries a tots els territoris de l'Estat on encara no s'han fet, tot i que ja fa cinc anys que està en vigor la llei estatal que regula el procediment per determinar la representativitat de les organitzacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.