6.3.19

Unió de Pagesos demana mesures concretes i agilitat per millorar la gestió de la propera campanya agrària tant des del punt de vista del treballador com de la pagesia que contracta


 

Unió de Pagesos reclama mesures al Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, durant la reunió que ha mantingut aquest matí a Lleida, tal com ha fet en reunions prèvies amb diferents direccions del Departament de Treball, perquè la pagesia disposi de la mà d'obra necessària per cobrir les necessitats de la campanya i perquè les persones que viuen al nostre país i cerquen una oportunitat laboral en el sector agrari puguin accedir-hi en les millors condicions.

 

El sindicat planteja mesures concretes que millorin la gestió de les campanyes agràries a Catalunya, tant des del punt de vista laboral, com social, en la línia d'allò plantejat en la reunió del 27 de novembre passat amb el conseller de Treball, Chakir el Homrani, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, organitzacions agràries, sindicats de treballadors i alcaldes de diverses poblacions del Segrià.

 

Unió de Pagesos defensa que cal establir un sistema d'autoritzacions de treball excepcionals per col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió que agilitzi els tràmits en el cas de joves tutelats. Demana la reducció del condicionant temporal d'un any per a ofertes de treball, tant per als menors extutelats, com per a persones que no disposen de documentació i participen en determinats programes. Així mateix, defensa que els treballadors agraris tinguin els mateixos drets als subsidis de desocupació que la resta dels que formen part del règim general, factor que afavoriria l'interès dels treballadors per a les feines del camp.

 

El sindicat remarca que cal disposar també de les eines formatives necessàries per professionalitzar i especialitzar els treballadors agraris, d'acord amb allò que demanda el sector.

 

Així mateix, apunta que és imprescindible incentivar amb bonificacions la pagesia per a la contractació de temporers d'una forma més generalitzada per als que formin part dels grups establerts en els col·lectius i per als que participin en determinats programes.

 

Finalment, Unió de Pagesos reclama a l'Administració de l'Estat l'equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles, ramaders i forestals, quan aquests contracten treballadors per compte aliè sotmesos a la cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris del Règim General de la Seguretat Social. A més, el sindicat reclama que s'aturi la discriminació que pateixen els empresaris del sector agrari, pel no desenvolupament reglamentari de la disposició addicional quarta de la llei 28/2011 de 22 de setembre, quan contracten a temps parcial, i han de cotitzar per la base mínima independentment de les hores treballades, com si es fa en el cas del règim general.

 

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.