21.3.19

L'Ajuntament de Móra d'Ebre suspèn temporalment l'atorgament de llicències per a instal·lar benzineres al nucli urbà

Avui s'ha celebrat una sessió plenària extraordinària i urgent a l'Ajuntament de Móra d'Ebre amb dos únics punts a l'ordre del dia: la ratificació de la urgència i el debat per a encarregar la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Móra d'Ebre per a la regulació dels usos de gasolinera i serveis auxiliars, i la suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques i d'instal·lació o ampliació d'activitats per a l'ús de gasolinera i serveis auxiliars.

 

Abans d'iniciar la sessió, l'alcalde, Joan Piñol (CiU) ha excusat la presència de la regidora Maria Rodríguez (CiU), desplaçada fora de Móra d'Ebre per motius laborals (Saló de l'Ensenyament). S'ha ratificat la urgència de la sessió, amb l'abstenció dels regidors dels grups d'ERC i PSC, que han manifestat que no veien la necessitat de la urgència, el el vot favorable dels grups de l'equip de govern (CiU i PP).

 

El segon punt s'ha aprovat per unanimitat. L'alcalde, Joan Piñol, ha manifestat que la legislació en matèria urbanística vigent a Móra d'Ebre són les Normes Subsidiàries de Planejament i que l'Ajuntament, sense aquesta suspensió de llicències, ha de donar tràmit a tota sol·licitud de llicència ambiental per a la instal·lació d'una benzinera en zona urbana i urbanitzable. 


En el plànol adjunt es defineixen les zones en què s'ha suspès durant un any l'atorgament de llicències.
Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.