19.2.19

Unió de Pagesos denuncia davant la Comissió Europea que la nova PAC a Espanya suposarà retallades il·legals de fins a 41,5 milions d’euros anuals a Catalunya i discriminacions greus

 

Unió de Pagesos ha presentat avui denúncia a la Comissió Europea contra el Govern d'Espanya per l'incompliment de la normativa de la Unió Europea (UE) en els reals decrets que regulen, a partir d'aquest any, l'aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC), així com pel presumpte i reiterat pagament fraudulent en els darrers anys a persones físiques i jurídiques que no reunien les condicions per ser beneficiaris dels ajuts directes de la PAC al no ser agricultors.

 

D'altra banda, el sindicat inicia, avui mateix, una campanya d'adhesions a la denúncia entre la pagesia professional catalana, que porta com a lema La PAC per a la pagesia. No per als absentistes! Signa la denúncia. Aquesta campanya constarà de xerrades arreu del territori, a més de butlletins electrònics divulgatius i impresos disponibles a totes les oficines d'Unió de Pagesos per tal de donar a conèixer l'abast de les afectacions de les actuacions contràries a la normativa de la UE del Govern d'Espanya en l'aplicació de la nova PAC 2015-2020, i perquè tothom que vulgui pugui signar la seva adhesió a la denúncia i traslladar-la a la Comissió Europea.

 

El sindicat ha denunciat que el Real Decret 1075/2014, de 19 de desembre, vulnera la normativa de la UE que estableix l'exclusió de la concessió de pagaments directes a les persones físiques i jurídiques que gestionen aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions d'abastiment d'aigües, serveis immobiliaris, instal·lacions esportives i recreatives permanents si aquestes no tenen una activitat agrària significativa. Aquesta vulneració de la figura anomenada "agricultor actiu", a més del presumpte pagament fraudulent en els darrers anys a persones que no són agricultors, té una especial rellevància aquest 2015, donat el càlcul del valor inicial dels nous drets de pagament bàsic, que es realitza aplicant un percentatge fix sobre els imports que els agricultors van rebre el 2014, ja que si no es treuen els que no són "agricultors actius" i els perceptors presumptament fraudulents del 2014 comportarà una reducció que pot assolir el 15% del valor dels drets del pagament únic del 2014, uns 41,5 milions d'euros anuals a Catalunya (veure l'afectació per demarcacions en el quadre).

 

Unió de Pagesos també ha denunciat que el Real Decret 1075/2014 i el Real Decret 1076/2014, ambdós de 19 de desembre, vulneren la normativa de la UE que estableix un ajut complementari del 25% del pagament bàsic als agricultors joves els 5 primers anys des de la seva incorporació, ja que discriminen els joves que han obtingut drets de pagament bàsic mitjançant cessions (arrendaments, compra, herència o donació), però tenen orientacions productives que mai han rebut ajuts directes de la PAC. La denúncia també inclou que el Real Decret 1076/2014, de 19 de desembre, vulnera la normativa de la UE que atorga el dret a cedir els drets de pagament bàsic mitjançant donació, sempre que no sigui creant condicions artificials, limitant la lliure successió de les explotacions entre familiars de fins a segon grau.

 

El sindicat ha denunciat, a més, que el Real Decret 1075/2014 i el Real Decret 1076/2014 vulneren el model de regionalització i d'ajuts associats a la producció establert a la UE. L'aplicació de la regionalització que ha imposat a l'Estat espanyol agreuja la discriminació entre productors, al perpetuar el model històric de la PAC fins a l'any 2020, ja que es basa en les 316 comarques agràries estatals, agrupades en quatre tipologies (terres de conreu de secà, terres de conreu de regadiu, cultius permanents i pastures), i té en compte la seva mitjana d'ajuts cobrats. Pel que fa als ajuts associats, suposarà que en varies zones de l'Estat espanyol hi hagi incentius per incrementar la producció, vulnerant la limitació de la normativa de la UE i provocant discriminacions que estan prohibides.

 

Finalment, Unió de Pagesos també ha denunciat que el Parlament Europeu i el Consell de Ministres d'Agricultura de la UE han discriminat de forma contrària a l'establert en el Tractat de Funcionament de la UE els agricultors sense drets del règim del pagament únic el 2013 per disposar de produccions dels sectors no incorporats a l'esmentat règim. Aquest és el cas de les fruites i hortalisses, de la vinya, de la flor i planta ornamental i de l'equí, o dels que tot i ser productors dels sectors incorporats a l'esmentat règim per no hagin generat els drets en el seu moment.

 

 

 

 

Afectació anual de la reducció dels ajuts del pagament únic al passar al nou pagament bàsic abans de l'aplicació de la convergència regional limitada de la PAC*

 

(En base al valor drets definitius consolidats del pagament únic en milions d'euros)

 

Demarcació

Beneficiaris

Valor dels drets

Reducció 15%

Barcelona

2.165

10,2

1,53

Catalunya Central

4.439

39,6

5,94

Girona

4.237

37,6

5,63

Lleida

19.773

128,2

19,23

Tarragona

8.300

15,8

2,37

Terres de l'Ebre

11.903

45,4

6,8

TOTAL CATALUNYA

50.817

276,8

41,5

                                                                                 * Sense tenir en compte els efectes dels altres ajuts directes associats a la producció.

 

 

 


Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.