5.2.19

Taller públic-privat sobre l’impacte socioeconòmic del Camí Natural – Via Verda de Val de Zafán


Avui, dia 5 de febrer de 2019, ha tingut lloc, al Centre de Visitants del Parc Natural dels Ports de Prat de Comte, un taller, amb la participació d'una cinquantena d'agents públics i privats, on han pogut analitzar l'impacte socioeconòmic, el diagnòstic i les perspectives de futur de la Via Verda Val de Zafán   (Terol-Tarragona). Aquesta acció és una iniciativa de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (FEE), entitat que està realitzant, per encàrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca y Alimentació (MAPA), un estudi sobre l'ús i impacte socioeconòmic dels camins i vies verdes inclosos dins del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR).

El Camí Natural Via Verda Val de Zafán ha estat un dels sis itineraris pilot elegits pel Ministeri i l'equip redactor de l'estudi per a la celebració d'un taller en entitats publiques i privades. Aquest taller, la tècnica i dinàmica del qual ha estat la d'un grup de discussió amb preguntes obertes, té com a objectiu completar l'estudi en curs que s'està realitzant mitjançant una enquesta i entrevistes als gestors de camins naturals i vies verdes de tot l'Estat. La visió i l'opinió dels empresaris, les entitats publiques i els agents socials de la zona és fonamental per a complir amb els objectius de l'estudi i aproximar-se a un amidament de l'impacte d'aquests itineraris al territori.

La Via Verda ha generat un important impacte social i econòmic al territori, ja que desestacionalitza la demanda, ofereix oportunitats de negocis, fixa la població al territori i ha esdevingut un gran reclam turístic que ha contribuït molt positivament al desenvolupament de les comarques implicades. D'altra banda, s'han assenyalat un seguit de mancances que s'hauries de solucionar, com ara l'execució de la totalitat dels trams que conformen la via de Val de Zafán, a més de disposar d'un òrgan de gestió, manteniment i promoció únic amb la implicació del sector públic i privat, amb la dotació de més recursos econòmics per part de les administracions supracomarcals i amb la finalitat de contribuir a la despesa global.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.