27.2.19

Ple extraordinari 28 de febrer a Móra la Nova

Motiu.  Ple extraordinari.

Dia   .   Dijous, 28 de febrer de 2019.

Hora .  19:30 h.

Lloc  .  Sala d'actes de l'Ajuntament  de Móra la Nova, al Carrer Major Nº 88.Ordre del dia


PRIMER. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

SEGON. Aprovació, si escau, de la Modificació de Crèdit núm. 4/2019, per mitjà

d´operació de crèdit.

TERCER. Aprovació, si escau, de delegació a Base del cobrament del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.

QUART. Aprovació, si escau de compromís d'execució de l'actuació Rehabilitació del Camí de les Comes de Castellà – Ruta núm. 2 d´avís a la població, inclosa dins del PAMEN de Móra la Nova en el marc de subvencions per al finançament d'actuacions per a l'aplicació dels plans d'emergència nuclear exercici 2018.

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la Memòria Valorada de l'actuació: Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana fluvial del nucli de Móra la Nova. fase III.

SISÈ. Aprovació, si escau, de la proposta d´acord per l´aprovació, si escau, de l'aprovació de la MEMORIA VALORADA PER LA REHABILITACIÓ DEL CAMI DE LES COMES DE CASTELLÀ – RUTA NÚM. 2 D´AVÍS A LA POBLACIÓ, inclosa dins del PAMEN de Móra la Nova.

SETÈ. Aprovació, si escau, de la proposta d´acord per l´aprovació del Text Refós de la Modificació puntual de les NNSS de planejament de Móra la Nova per l´actualització dels usos.

VUITÈ. Aprovació, si escau, de l´establiment del Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia i dels requisits bàsics de l´Ajuntament de Móra la Nova i els seus ens dependents, subjectes a funció interventora.

NOVÈ. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Fires.

DESÈ. Aprovació, si escau de delegació a la Junta de Govern Local per noves designacions i per l'acceptació de renúncies de membres de la Comissió de Fires.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.