12.2.19

El PSC demana a l’Ajuntament de Tortosa dades sobre la inversió social a la ciutat

A la passada comissió de serveis a les persones, el grup socialista ha demanat al govern les dades d'inversió en serveis socials a la ciutat. Així mateix s'ha presentat un escrit en el que demanen dades sobre recursos i places assistencials i sobre el parc d'habitatge socials disponible a la ciutat.

Aquesta consulta es fa a resultes de l'estudi de la "Asociación de Directores/as i Gerentes de Servicios Sociales" que evidencia que Tortosa és una de les ciutats de més de 20.000 habitants que menys inverteix en serveis socials i la situa en el lloc 366 dels 404 ajuntaments analitzats.

Recordem que segons l'estudi, l'Ajuntament de Tortosa destina a serveis socials una inversió de només 39,84 € per habitant, el que suposa, a més una reducció del 5,6% respecte altres exercicis, i per tant el qualifica com ajuntament pobre entenent que la seva despesa en serveis socials està per sota del 60% de la mitjana de despesa per habitant i any dels ajuntaments avaluats.

Davant d'aquesta preocupant posició de l'Ajuntament de Tortosa, voldríem conèixer les dades actuals i saber si des del govern pensen revertir aquesta situació, que passa per destinar més recursos econòmics a les polítiques socials del municipi, i si tenen algun  pla d'actuació que contempli l'augment de les partides a curt i mig termini.

Com tantes vegades hem manifestat els socialistes, això denota que el govern municipal no té entre les seves prioritats la lluita contra la precarietat i les dificultats de molts tortosins i tortosines.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.