7.2.19

Arnes i Riner, promotors de la Declaració d’Arnes per a protegir les abelles i l'apicultura


Les abelles aglutinen municipis, apicultors i administració per treballar en un projecte mediambiental


El municipi d'Arnes, testimoni de la Declaració d'Arnes, un projecte innovador amb el nom de Redicat que aplegarà un conjunt de municipis i l'associació d'Amics de les Abelles que col·laboraran en la protecció de les abelles i l'apicultura

El passat dissabte, 2 de febrer de 2019, el municipi d'Arnes va ser l'escenari d'una reunió entre diversos ajuntament i entitats per tirar endavant una iniciativa singular entorn al món de les abelles i l'apicultura, amb la intenció de treballar conjuntament en favor del medi ambient. En aquests moments, a nivell mundial, hi ha un gran preocupació pel futur de les abelles perquè són víctimes de pesticides, insecticides i, en resum, d'una agricultura basada en la proliferació de productes químics que està provocant una davallada important d'aquests insectes, que tenen una funció molt i molt important pel que fa a la pol·linització i, per tant, en la continuació de l'ecosistema tal i com el coneixem. La desaparició de les abelles representaria un gran problema per a la humanitat, la biodiversitat, l'equilibri de l'ecosistema i l'alimentació de les persones se'n ressentirien de forma important.

El Centre d'interpretació de la Mel pedagogia sobre la vida i la tasca de les abelles

Els promotors d'aquest projecte, l'Ajuntament d'Arnes (Terra Alta) i l'Ajuntament de Riner (Solsonès) són dos municipis agermanats, que tenen en comú les abelles i la mel.

Arnes, per la seva passió per mantenir allò que està marcat en el propi escut i nom del municipi, on hi ha des de l'any 2008 un equipament magnífic, el Centre d'Interpretació de la Mel, un indret molt pedagògic i recomanable tant per a adults com per a mainada.

Riner, un municipi compromès en la conservació i difusió de la importància de mantenir el medi ambient equilibrat, sense malmetre la resta d'éssers vius que hi ha en favor de l'home, on recentment s'ha inaugurat  l'Espai Natura, destinat a ser un pol de coneixement sobre el patrimoni natural de la comarca del Solsonès, i on també, fa uns anys, s'ha iniciat una aventura al voltant de les abelles i l'apicultura, celebrant de forma anual la Fira de la Mel.

Municipis emissors i municipis receptors d'abelles per seguir mantenint l'equilibri de l'ecosistema

Per tot plegat, ambdós municipis i l'Associació d'Amics de les Abelles han decidit impulsar un projecte mediambiental, sota el nom de Redicat, el qual aglutinarà municipis que tenen interessos comuns, ja sigui perquè tenen abelles i mel o bé perquè les arnes poc controlades, per exemple a Pujalt durant la floració de la colza, provoquen l'aparició d'eixams a qualsevol indret que comporten molèsties importants als veïns. Un altre dels municipis participants serà Gandesa, on a través d'aquest projecte el consistori espera disminuir les molèsties que causen les abelles als seus veïns.

Pujalt i Gandesa seran dos dels municipis emissors d'abelles en el projecte Redicat

D'aquesta manera es crea la figura de municipi receptor i de municipi emissor, d'abelles, per descomptat. Al projecte s'hi afegeix també l'associació d'Amics de les Abelles, que serà l'encarregada de fer la retirada dels eixams incontrolats, de recol·locar-los en els municipis receptors i dur a terme el seguiment tècnic corresponent. Aquesta iniciativa restarà oberta a d'altres municipis que desitgin participar-hi.

La relació entre aquests municipis i l'associació es regularà mitjançant convenis de col·laboració. La presentació d'aquesta iniciativa, al municipi de Riner, està prevista per al proper 6 d'abril, durant el transcurs de la Fira de la Mel, on hi assistiran representants de tots els municipis participants en el projecte així com representants de la Generalitat de Catalunya. I la signatura dels convenis es durà a terme a Arnes el 9 de juny a la Festa de la Mel.

Van assistir a la reunió del dissabte passat: Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes, i Jordi Farnós apicultor d'Arnes; Joan Solà i Carles Feixas, alcalde i regidor de Riner respectivament; Carles Luz, alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta, i Antoni de Solà, alcalde de Pujalt; tots representants d'alguns dels municipis que formaran part d'aquest projecte; Joan Ma. Llorenç, president de l'associació Amics de les Abelles; Pere Lluís Barbarà, president de l'Associació Qualivida; així com els representants de l'Administració Míriam Sort, directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, i Xavier Pallarès, delegat del govern a les Terres de l'Ebre.


Angelina Salut

Periodista


Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.