29.1.19

Ple ordinari a Móra la Nova, 31 de gener

Dia   .    Dijous, 31 de gener de 2019.

Hora .   19:30 h.

Lloc  .   Sala d'actes de l'Ajuntament  de Móra la Nova, al Carrer Major Nº 88.

 

ORDRE DEL DIA


PRIMER. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.


SEGON. Aprovació, si escau, d'una rectificació d'errades materials en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Móra la Nova.


TERCER. Aprovació, si escau, de l'acord definitiu de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya d'una finca urbana municipal al C. Farigola núm. 1, per destinar-la a la construcció d'un institut-escola.


QUART. Aprovació, si escau, de la ratificació de l'acord adoptat entre els representants municipals i els representants dels treballadors, funcionaris i laborals, de creació de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Móra la Nova.


CINQUÈ. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de Móra la Nova, per l'execució de l'actuació subvencionada per l'ICAEN titulada: INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS.


SISÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre el posicionament de rebuig al projecte del Macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba-roja d'Ebre consensuat al darrer Consell d ́Alcaldes de la Ribera d'Ebre de data 04/01/2019.


SETÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC en relació a la pròrroga dels pressupostos municipals de 2018.


VUITÈ. Despatx d ́Ofici.


NOVÈ. Donar comptes dels Decrets de l ́Alcaldia. 

DESÈ. Precs i preguntes.

ONZÈ. Precs i preguntes del públic assistent.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.