13.12.18

El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia una campanya de divulgació per donar a conèixer el Servei de Primera Acollida

Amb l'objectiu d'incrementar els usuaris del Servei de Primera Acollida i millorar-ne el seguiment, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha començat a distribuir pels ajuntaments de la comarca, centres d'assistència primària i comerços locals (preferentment freqüentats per persones nouvingudes) uns expositors amb tríptics que informen d'aquest programa.

Amb aquesta campanya de divulgació en sis idiomes (anglès, castellà, francès, romanès, àrab i urdú) la institució comarcal pretén que les persones nouvingudes accedeixin per iniciativa pròpia a aquest servei.

El Servei de Primera Acollida ofereix a les persones nouvingudes un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació, que consisteixen en l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts formatius inclouen tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana també amb un mínim de 15 hores.

Aquelles persones nouvingudes que hi vulguin accedir poden contactar directament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre o a través de les oficines gestores del padró dels municipis de la comarca (a excepció de Tortosa que té servei propi).

El servei s'inicia amb una entrevista i l'acompanyament a l'usuari a la formació en els tres mòduls esmentats i conclou amb l'obtenció del Certificat d'Acollida, expedit per la Generalitat, que és útil en els processos d'estrangeria com ara l'arrelament social, la modificació o la renovació d'autoritzacions de residència, entre d'altres.

Aquest servei, finançat pel Fons Social Europeu, s'inclou en el Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre que té com a objectiu la plena integració de les persones immigrades i els seus familiars a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l'exclusió social, la igualtat d'oportunitats i l'accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

 

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.