28.12.18

Acords de la sessió plenària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 27 de desembre de 2018

Aquests són els principals acords adoptats a la sessió plenària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 27 de desembre de 2018:

Inici a les 19.30 h i finalització a les 21.15 h. La regidora de Cultura i Festes, Montserrat Pineda (CiU), excusà la seva presència. Van assistir a la sessió l'alcalde de Bonson (municipi francès agermanat amb Móra d'Ebre), Joseph Deville; el tinent d'alcalde responsable de Grans Projectes, Marcel Giacomel, que van seure a la taula presidencial, i Ludovic Dupin, director general de la corporació, que va estar-se entre el públic.

1. S'aprovà l'acta anterior per unanimitat.
2. Es donà   compte de l'informe d'execució pressupostària del tercer trimestre de 2018.
3. Es donà   compte de l'informe de morositat del tercer trimestre de 2018.
4. Es donà compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajustament del tercer trimestre de 2018.
5. S'aprovà l'expedient 10/2018 de modificació de crèdit amb 7 vots a favor de l'equip de govern (CiU i PP) i 5 abstencions del PSC i ERC.
6.  S'aprovà l'expedient de pressupost general de l'exercici 2019. L'import del pressupost de l'Ajuntament ascendeix a 5.814.867, 91 euros. El pressupost consolidat, que inclou els pressupostos dels organismes autònoms Escola Municipal de Música i Dansa, i Móra d'Ebre Bus, ascendeix a 6.130.886,31 euros. L'acord s'adoptà amb 7 vots a favor de CiU i PP, i 5 abstencions del PSC i ERC. No va haver-hi  debat ni intervencions per part de l'oposició en aquest punt.
7. S'aprovà l'adquisició de la parcel·la B de la finca de  l'illa de Saurí amb 7 vots a favor de CiU i PP, i 5 abstencions del PSC i ERC.
8. S'aprovà l'acceptació de la subvenció atorgada per ENRESA a l'Ajuntament amb 10 vots a favor de CiU, ERC i PP, i 2 abstencions del PSC.
9. S'aprovà la delegació de competències a la Junta de Govern Local amb 7 vots a favor de CiU i PP, i 5 abstencions del PSC i ERC.
10. S'aprovà inicialment el mapa de capacitat acústica de Móra d'Ebre per unanimitat (12 vots). Aquest mapa, exigència normativa per a tots els pobles i ciutats de Catalunya, vol, entre altres coses, fixar els nivells sonors al municipi.
11. S'aprovà la cooperació amb el municipi francès de Bonson per unanimitat. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol (CiU), va explicar als regidors el projecte que s'està treballant amb el municipi francès, que consisteix a estudiar la possibilitat de posar en marxa un "village senior" (vilar per a gent gran) i un "village de vacances" (vilar de vacances per a jóvens, famílies i turistes), unes urbanitzacions residencials o poblats amb serveis específics per a l'atenció i gaudi dels usuaris respectius. En aquest punt, el ple va donar llum verda per a habilitar l'alcalde perquè iniciï els estudis previs que han de confirmar la viabilitat administrativa i econòmica de la construcció i l'explotació d'aquests equipaments. En cap cas es va aprovar el projecte, una decisió que caldrà ser sotmesa, posteriorment, als plens respectius de Móra d'Ebre i Bonson en els diferents passos que ha de superar el projecte. Piñol va destacar, també, la bona acollida que ha tingut una iniciativa de cooperació internacional com aquesta tant a la Generalitat com a altres administracions. Un cop feta la votació, l'alcalde de Móra d'Ebre va agrair l'esperit de col·laboració del plenari amb un projecte com el present, que "va i ha d'anar més enllà dels partits".
En el torn de paraules, els grups municipals d'ERC i el PSC van plantejar preguntes de concreció de determinats detalls del projecte (contractació, accés a places...) moment en què l'alcalde, Joan Piñol, els va contestar que el que es votava era l'inici de la fase d'estudi i no aspectes tan concrets, que es determinaran amb posterioritat a mesura que el projecte vagi superant etapes. L'alcalde de Bonson, Joseph Deville, va prendre la paraula i va fer lectura d'un text, en castellà, a través del qual va voler agrair l'actitud de l'alcalde Piñol i destacar que tota la feina que es planteja fer és en benefici dels habitants, joves i ancians de Móra d'Ebre i Bonson.
12 i 13. Les mocions dels punts 12 i 13, sobre el futur de la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, es van ajuntar en una sola (CiU i PSC) a la qual s'hi va sumar el PP. ERC no va donar suport al text de la moció i es va mantindre amb el suporta la moció aprovada al ConsellComarcal, tot i reconèixer que hi ha punts que són millorats per la que es presentà a l'Ajuntament per part de CiU. El punt clau per no afegir-se fou la discrepància amb l'exigència que el territori estigui present al Consell d'Administració (CiU, PSC i PP) o únicament al Consell Consultiu (ERC). La moció conjunta s'aprovà per 9 vots a favor (CiU, PSC i PP) i 3 abstencions (ERC)
14. No prosperà la moció del punt 14 pels motius exposats al paràgraf anterior. El resultat de la votació va ser de 3 vots a favor (ERC), 2 abstencions (PSC) i 7 vots en contra (CiU i PP).
15 i 16. Es van fusionar en un únic text (CiU) les mocions dels punts 15 i 16 (CiU i ERC) de petició de retirada del recurs d'inconstitucionalitat a l'impost a les centrals nuclears i s'aprovaren per unanimitat.
17. S'aprovà la moció del grup de CiU a favor de l'absolució dels presos polítics per 9 vots a favor (CiU i ERC) i 3 abstencions (PSC i PP).
18. S'aprovà la moció del grup d'ERC de rebuig de la petició dels anys de presó als processats per l'1 d'octubre per 9 vots a favor (CiU i ERC) i 3 abstencions (PSC i PP).  
19.  S'aprovà la moció conjunta de l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis de denúncia del blocatge jurídic i de suport als presos polítics per 9 vots a favor (CiU i ERC) i 3 abstencions (PSC i PP).    
20. S'aprovà per unanimitat la moció d'ERC sobre els plans d'emergència exterior de les centrals nuclears.
21. Es va donar compte de les informacions de presidència.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.