5.11.18

Unió de Pagesos exigeix al Govern estatal mesures per contenir l’encariment dels costos de producció agrària derivats de l’augment del preu del petroli

Unió de Pagesos reclama al Govern de l'Estat que posi en marxa mesures que continguin l'encariment dels costos de producció agraris i forestals derivats de l'increment del preu del petroli tenint en compte que en els últims quatre mesos el gasoil agrícola ha pujat quatre vegades més que la cotització internacional del petroli.

L' anàlisi de les dades que ha fet el sindicat posa de relleu que, mentre que el barril de petroli de l'Organització de Països Productors de Petroli (OPEP) s'ha encarit un 11% entre juliol i octubre del 2018, el gasoil agrícola ha passat, en el mateix període, d'una mitjana de 0,679 euros per litre a 0,961 euros per litre, amb ofertes que superen ja l'euro per litre, és a dir, un encariment d'un 41,5%.

Aquest encariment empitjora encara més la viabilitat de les explotacions, alhora que anirà acompanyat de l'augment d'altres costos de producció claus, com el dels fertilitzants, els fitosanitaris, els plàstics, els pneumàtics i els lubricants. Unió de Pagesos alerta que la pagesia no pot repercutir aquest encariment en els preus que percep per les seves produccions a causa de la feble posició que té a la cadena alimentària. El sindicat ha denunciat en diverses ocasions els abusos de les grans empreses de la distribució i l'agroindústria en el si de la cadena alimentària, que penalitzen la pagesia.

Per aquests motius, Unió de Pagesos exigeix al Govern de l'Estat i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat modificar la legislació per aconseguir aquestes demandes:

- Un gasoil professional agrícola, ramader i forestal amb un preu exclusiu de 0,021 euros per litre d'Impost especial d'hidrocarburs, el mínim establert a la Unió Europea (Directiva 96/2003/CE), així com l'aplicació d'un IVA reduït del 10%.

-L'aplicació del gasoil professional agrícola, ramader i forestal a tots els usos professionals de les explotacions (calefacció de granges i hivernacles i vehicles afectes a l'explotació).

-L'aplicació d'un IVA reduït del 10% al conjunt de béns i serveis emprats en la producció agrícola, ramadera i forestals, excepció feta dels que ja se'ls aplica un IVA superreduït.

-L'equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles, ramaders i forestals, quan aquests contracten treballadors per compte aliè sotmesos a la cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris del Règim General de la Seguretat Social.

-Una regulació específica de venda a pèrdues a la cadena alimentària que incorpori, a més del preu de compra dels productes i serveis, els costos directes i indirectes de cada esgraó de la mateixa cadena.

-L'establiment de la consideració de posició de domini a la cadena alimentària en una quota del 8% del mercat.

Unió de Pagesos considera que només l'aplicació per al gasoil professional agrícola, ramader i forestal, de les mesures fiscals proposades (els 0,021 euros per litre d'Impost Especial d'Hidrocarburs més l'IVA reduït del 10%) aplicades a la mitjana de preu del gasoli agrícola del mes d'octubre del 2018, suposaria per a la pagesia catalana la reducció de 65,7 milions d'euros anuals dels seus costos de producció.

La Comissió Permanent Nacional del sindicat proposarà aquesta setmana, tant al Ple de la Unió d'Unions d'Agricultors y Ramaders (confederació estatal a la qual pertany Unió de Pagesos), com al Consell Nacional d'Unió de Pagesos (màxim òrgan entre congressos) endegar una campanya de sensibilització i mobilització per assolir les modificacions legislatives exposades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.