13.11.18

En marxa el Comitè de Cogestió del cranc blau a les Terres de l'Ebre

  
Els pescadors professionals de qualsevol modalitat poden capturar cranc blau amb els arts habituals autoritzats; el Departament d'Agricultura ha concedit també un centenar de llicències professionals per a la captura de cranc blau a les Terres de l'Ebre amb un art específic, i pròximament resoldrà autoritzacions per al litoral gironí
El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, ha presidit la reunió de constitució del Comitè de Cogestió del Cranc Blau a les Terres de l'Ebre
Avui s'ha constituït, a la Confraria de Pescadors de la Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, el Comitè de Cogestió del Cranc Blau a les Terres de l'Ebre. Es tracta del segon comitè d'aquestes característiques que es crea des de la publicació el juny del Decret de governança de la pesca. El primer va ser el Comitè de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i Roses, constituït el setembre passat.
 
Aquest Comitè és una iniciativa que ha nascut a instàncies de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a proposta del sector pesquer, a fi de generar el màxim benefici en l'aprofitament d'aquesta espècie i alhora tractar de contenir-ne l'expansió, especialment rellevant en els darrers dos anys.
 
Constituiran el Comitè la Direcció General de Pesca i Afers Marítims conjuntament amb el sector pesquer dedicat a la captura de l'espècie, les federacions de pescadors, el sector científic i les organitzacions  mediambientals. En aquest pla de gestió, es proposa incorporar un sisè àmbit, en aquest cas el Parc Natural de les Terres de l'Ebre.
 
El Comitè de Cogestió del Cranc Blau a les Terres de l'Ebre tindrà com a primer objectiu l'elaboració del Pla de gestió del cranc blau a les Terres de l'Ebre, que contindrà les mesures tècniques de regulació de l'activitat extractiva del cranc blau. Alhora, aquest pla integrarà un programa socioeconòmic adreçat fonamentalment a incrementar el valor afegit del producte i, conseqüentment, a millorar-ne la comercialització.
 
Amb la creació del Comitè de Cogestió del Cranc Blau a les Terres de l'Ebre es vol fomentar l'explotació professional intensiva d'aquesta espècie i crear les eines necessàries per garantir-ne la comercialització a través dels circuits oficials de les llotges pesqueres. Aquesta comercialització ha de dur associada una valorització del producte i garantir la seva traçabilitat fins al consumidor final. Aquestes accions però, no haurien d'excloure actuacions puntuals de control en punts concrets que assegurin el manteniment de la densitat de les poblacions de cranc blau en nivells assumibles per als ecosistemes deltaics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.