9.10.18

L'Associació Catalana de Dones de la Mar, un dels primers projectes de cooperació subvencionats pels Grups d'Acció Local Pesquers (GALP) Terres del Ebre i Costa Brava


Foto
El GALP Terres de l'Ebre constituirà i posarà en marxa l'Associació Catalana de Dones de la Mar

El director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat les ajudes a tres projectes de cooperació desenvolupats pels Grups d'Acció Local Pesquers catalans. Les ajudes, que pugen a 103.600 €, estan cofinançades en un 85% a càrrec del Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP) i en un 15% a càrrec del Departament d'Agricultura.
 
Els tres projectes aprovats desenvoluparan durant els anys 2018 i 2019, amb diferent nivell de cooperació territorial: un primer projecte de cooperació intraterritorial a Catalunya, un segon projecte de cooperació interterritorial entre Catalunya i Euskadi i finalment un tercer projecte de cooperació transnacional amb el GALP del Mediterrani nord-occidental (Catalunya, Balears, França i Itàlia).
 
Les temàtiques previstes incidiran en el vessant social de l'activitat pesquera i aqüícola mitjançant el projecte de constitució i posada en marxa de l'Associació Catalana de Dones de la Mar; en el vesant de la gestió i ordenació de l'activitat pesquera mitjançant el projecte de transferència de coneixements i experiències en la gestió de la pesqueria d'encerclament entre Euskadi i Catalunya, i, finalment, en el vessant de promoció del producte mitjançant el projecte de valorització del producte local pesquer del mar Mediterrani nord‐occidental.
 
La cooperació és un mecanisme que pot contribuir a definir fórmules integrades per al desenvolupament comú en diferents territoris. Els projectes de cooperació que es desenvolupen permetran identificar sinergies i complementarietats entre els participants i assolir la massa crítica necessària per incrementar els efectes de les accions.
 
Participen en aquests projectes els dos GALP ubicats a Catalunya: l'Associació Grup d'Acció Local Terres de l'Ebre i l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava, i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.
 
Els projectes de cooperació aprovats, a més de contribuir als objectius fixats a escala local en les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu dels GALP catalans, contribuiran a implementar l'Estratègia marítima de Catalunya 2030 aprovada recentment com una eina consensuada entre tots els departaments de la Generalitat que se centra en un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que en garanteixi l'operativitat.

L'Associació Grup d'Acció Local Terres de l'Ebre constituirà i posarà en marxa l'Associació Catalana de Dones de la Mar, un projecte de cooperació interterritorial que té com a objectiu incrementar la visibilitat de les dones del sector pesquer i aqüícola i reconèixer la tasca que duen a terme mitjançant informació, formació, lliurament de guardons, etc.
 
Aquesta associació també vol fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per dones, especialment aquells que tinguin relació amb l'economia blava, i promoure la seva participació en la diversificació de les activitats econòmiques del sector pesquer i aqüícola i en la formació i l'accés a les activitats professionals que es realitzen dintre d'aquest àmbit.
 
Aquesta iniciativa comptarà amb una subvenció total de 27.000 €, que es dividirà en dues anualitats: la de l'any 2018 de 8.000 € i la de l'any 2019 de 19.000 €.

Euskadi i Catalunya intercanvien experiències sobre la pesqueria d'encerclament
Intercanvi d'experiències entre Euskadi i Catalunya sobre la pesqueria d'encerclament
 
L'Associació Grup d'Acció Local Terres de l'Ebre també és responsable del projecte de cooperació interregional de transferència de coneixements i experiències en la gestió de la pesqueria d'encerclament entre Euskadi i Catalunya.
Amb aquesta iniciativa, es vol constituir una Organització de Productors Pesquers (OPP) del peix blau d'abast català i determinar el paper que poden fer els GALP en la seva posada en marxa. En aquest sentit, serà de gran utilitat conèixer la realitat del País Basc en la gestió de les pesqueres d'encerclament mitjançant l'intercanvi d'experiències i aprenentatge en matèria d'implementació de les OPP com a instruments per gestionar millor l'oferta: adequar la quantitat de producte desembarcat a les necessitats del mercat, millorar la comercialització en la primera venda del peix blau, promoure el peix blau i emprendre la transformació i cerca de nous mercats.
Aquest projecte rebrà un ajut de 20.000 €, dividit en dues anualitats, 2.000 € l'any 2018 i 18.000 € l'any 2019.

El GALP Costa Brava proposa un projecte de cooperació transnacional que vol valoritzar el producte local pesquer del mar Mediterrani nord -occidental
Valorització del producte local pesquer del mar Mediterrani nord‐occidental
 
El tercer projecte subvencionat és el promogut per l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava. Es tracta d'una proposta de cooperació transnacional que vol valoritzar el producte local pesquer del mar Mediterrani nord‐occidental.
El projecte vol establir xarxes de cooperació entre els grups d'acció local pesquers de la regió nord-occidental del Mediterrani, actuacions conjuntes de valorització del producte pesquer i aqüícola d'aquesta zona del Mediterrani i l'intercanvi de coneixements i experiències entre grups pesquers de la zona nord-occidental.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.