22.10.18

Els plans d’emergència nuclear de Tarragona s’actualitzen periòdicament


Aquesta subdelegació del Govern a Tarragona vol manifestar que els plans d'emergència nuclear de la província de Tarragona, pertanyents al PENTA (entre els que s'inclouen los planes d'actuació municipal) s'actualitzen periòdicament així com els plans d'emergència interior de les pròpies centrals.


D'altra banda, com ben saben per les informacions que reben puntualment, el Consell de Seguretat Nuclear, amb la Direcció General de Protecció Civil del ministeri de l'Interior més aquesta subdelegació del Govern amb la delegació del Govern a Catalunya, realitzen periòdicament simulacres amb participació de tots els actuants del pla convocats als exercicis, que afecten tan a les centrals nuclears d'Ascó com a la de Vandellòs.


Per que fa als simulacres amb o sense participació de la població, aquesta subdelegació reitera la seva col·laboració amb tots els ajuntaments implicats per portar a terme els simulacres que considerin necessaris.  

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.