29.10.18

Comunicat del regidor de Tortosa Josep Felip Monclús (ERC)

  Davant les informacions aparegudes a la premsa sobre la meva persona referents a una noƟficació efectuada als serveis municipals vull fer els següents aclariments: Primer. Des de la meva incorporació al consistori, tant quan ERC estàvem a l'oposició com quan hem estat a l'equip de govern, he adverƟt als serveis municipals de manera reiterada diversos cops i per moƟus diferents de qualsevol incidència detectada a la via pública. Moltes vegades aquestes advertències informals, telefòniques, per correu o whatsapp han tractat temes relacionats amb l'espai públic. Incidències de trànsit, com forats als vials, problemes d'enllumenat i d'altres relacionats amb desperfectes, alguns cops causats per actes vandàlics. A tall d'exemple, aquesta mateixa setmana, he contactat amb els serveis d'aigües per informar d'un desperfecte greu al desguàs de la plaça Lluís Companys. Segon: La meva posició personal respecte al monument de la batalla de l'Ebre, conƟnua sent la mateixa, és a dir, contrària al seu manteniment, i així ho he expressat públicament en tot moment. Tercer: Des d'ERC i jo, en primera persona, estem a favor de la llibertat d'expressió i la parƟcipació ciutadana, però també creiem que cal cuidar l'espai públic. Per aquest moƟu, ja en mandats anteriors, s'ha disposat de diversos espais d'expressió ciutadana on totes les campanyes són benvingudes i aquest mateix mandat hem obert espais de parƟcipació en els plens municipals i amb els pressupostos parƟcipaƟus. Quart: Deploro la uƟlització esbiaixada i amb finalitats políƟques d'una informació administraƟva que hauria de ser d'ús intern. Vull deixar clar que quan vaig adverƟr dels fets que ara s'han fet públics desconeixia les intencions del que volien fer a la pilastra del monument, simplement alertava d'uns fets que podien alterar l'ordre públic. I reitero que es busca una criminalització de l'emissari, en lloc d'analitzar l'origen de la qüesƟó. Josep-Felip Monclús i Benet Portaveu del grup municipal d'ERC.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.