18.9.18

Jornada de Licitació Electrònica per a Empreses a la Terra Alta

Els Serveis Informàtics del Consell Comarcal de la Terra Alta organitza la Jornada de Licitació Electrònica per a Empreses, el dia 18 d'octubre, de 10.30 a 13.30 h, al Telecentre de la Terra Alta.

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, estableixen l'ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública.

La Direcció General de Contractació Pública conjuntament amb l'Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, han creat l'eina "Sobre Digital 2.0". Aquesta constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l'obertura i que es troba integrada plenament dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu d'aquesta jornada es conèixer el funcionament de l'eina "Sobre Digital 2.0" per a la presentació d'ofertes de manera electrònica en els procediments de contractació pública.

La jornada va adreçada a les empreses que volen treballar amb les administracions públiques, a les quals s'oferirà formació per presentar les ofertes mitjançant l'eina de licitació electrònica "Sobre Digital 2.0".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.