16.7.18

Unió de Pagesos exigeix al ministre d’Agricultura que pel 2019 l’aplicació de la PAC reverteixi el favoritisme als grans terratinents de l’anterior Govern i s’ajusti a la normativa de la Unió Europea


Unió de Pagesos, a través de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, organització confederal estatal a la qual pertany, ha presentat observacions al projecte de reial decret del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre l'aplicació dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) pel 2019. L'observació més destacada és la de centrar els ajuts directes de la PAC en els agricultors per als quals l'explotació agropecuària suposa una part significativa de la seva economia, és a dir, adreçada a la figura de l'agricultor actiu, definida a l'Estat espanyol a partir del 2019, com aquell que l'activitat agropecuària li suposa l'obtenció d'uns ingressos agraris d'almenys del 25% dels ingressos totals, establint una franquícia de 1.250 euros d'ajuts directes (petit agricultor), per evitar l'exclusió dels sectors socials del món rural.

Aquesta mesura permetria revertir el favoritisme que l'anterior Govern de l'Estat va fer el 2014 als perceptors de més de 150.000 euros en ajuts directes de la PAC, així com superar les reiterades denuncies del sindicat davant la Comissió Europea sobre l'aplicació il·legal a l'Estat espanyol de la figura de l'agricultor actiu i de la creació de condicions artificials per percebre els ajuts directes de la PAC.

 L'organització també ha demanat al Ministeri d'Agricultura que derogui els dos requisits introduïts enguany sobre les pràctiques admeses en l'aplicació de purins i l'obligació d'enterrar els fems sòlids, que són contraris als requisits mínims que els estats poden establir respecte al manteniment del nivell de matèria orgànica en el sòl mitjançant pràctiques adequades [paràgraf segon de l'article 94 del Reglament (UE) 1306/2017 del Parlament Europeu i del Consell en relació a la bona condició agrícola i mediambiental número BCAM 6 de l'annex II del mateix Reglament (UE) 1306/2017]. El sindicat va interposar, el desembre de l'any passat, denúncia davant de la Comissió Europea contra el Govern d'Espanya per aquesta infracció de la normativa de la UE en l'aplicació de la PAC; a hores d'ara la Comissió Europea manté la investigació iniciada, i el passat 21 de març del 2018, el Congres dels Diputats, a proposta del Grup Parlamentari Socialista, va aprovar una Proposició no de llei que reclamava la derogació d'aquesta il·legalitat.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.