28.6.18

Unió de Pagesos celebra que el nou reglament europeu de producció ecològica incorpori el respecte per la seguretat laboral del ramader, reclamat pel sindicat


 

Unió de Pagesos celebra que el nou Reglament de producció ecològica aprovat per la Comissió Europea i el Parlament Europeu, publicat el 30 de maig al Diari Oficial de la Unió Europea i que entrarà en vigor l'1 de gener del 2021, incorpori, entre altres propostes que havia reclamat el sindicat, el respecte per la seguretat laboral del ramader. Així, per primer cop, permet les mutilacions dels animals tenint en compte raons de seguretat laboral del ramader, com per exemple l'escornat.

 

El nou Reglament recull les següents propostes que el sindicat ha demanat i ha anat traslladant en els últims anys tant als europarlamentaris, com al Ministeri i al Departament d'Agricultura: permet les explotacions mixtes (les que tenen part de la producció convencional i part, ecològica), així com la conversió per fases de les plantacions permanents (arbres fruiters) i obre la porta a que també puguin convertir-se per fases les explotacions ramaderes, tal com demanava Unió de Pagesos per al sector porcí. A més, facilita la comercialització i l'autoproducció del material vegetal ecològic, eximint-lo de seguir el mateix procediment que té el material vegetal convencional, per poder ser comercialitzat.

 

Altres qüestions reclamades pel sindicat contemplades en el reglament són que els recursos autoritzats en producció agrària ecològica es puguin emprar a tota la Unió Europea (UE) i no depenguin de l'arbitrarietat de cada organisme de certificació, D'altra banda, el reglament no posa fi a l'ús de llavor no ecològica no tractada químicament en cas de no disposar-ne d'ecològica, i demana reciprocitat en el compliment de les normes per als productes importats.

 

Unió de Pagesos demanarà al Departament que faci una lectura àmplia del terme regió que incorpora aquest reglament europeu, per tal que la limitació d'usar pinsos i farratges procedents de la mateixa regió no perjudiqui sectors ramaders fortament dependents de matèria primera no produïda a Catalunya, com el blat de moro i la soja, productes usats per a l'alimentació de l'aviram i el porcí ecològic.

 

El sindicat continuarà realitzant propostes en la fase de desenvolupament del Reglament, per evitar que s'introdueixin obligacions arbitràries que suposin nous costos de producció o lucre cessant innecessaris per a la pagesia ecològica, i per tal de garantir una producció agrària ecològica que respecti les especificitats de l'agricultura mediterrània.

 

Unió de Pagesos va alertar que la primera proposta de la Comissió Europea per al nou reglament de producció ecològica, presentada el 2014, perjudicava de manera important aquesta producció a la zona mediterrània, ja que prohibia excepcions necessàries per a les zones mediterrànies com l'ús de farratge no ecològic en cas de sequera, però en canvi sí que permetia excepcions necessàries per a les zones atlàntiques, com la il·luminació artificial per a l'aviram ecològic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.