16.6.18

La presidenta de l'ICD: "només acabarem amb les violències sexuals i masclistes si treballem de manera col·laborativa i fem un front comú"


Presentació Recomanacions

La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha realitzat una visita institucional a les Terres de l'Ebre en el marc de la qual ha donat a conèixer les Recomanacions per l'abordatge d'agressions sexistes i de violències sexuals en espais públics d'oci i festius de les Terres de l'Ebre. Aquestes Recomanacions marquen les directrius en aquest àmbit a les administracions i entitats de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de prevenir i donar una millor resposta a les dones davant  aquestes violències.

 

Balada ha declarat que "des del Govern de la Generalitat de Catalunya  tenim el convenciment de que només acabarem amb les violències sexuals i masclistes si treballem de manera col·laborativa i fem un front comú d'abordatge". La presidenta de l'ICD ha subratllat que "les Recomanacions son una eina que mostra la importància del treball unitari del Govern i l'administració local, les entitats i la societat en general per construir un veritable pacte social per erradicar la violència masclista a Catalunya".

 

Les Recomanacions aprofundeixen en el marc conceptual i jurídic d'aquestes actuacions, i en l'abordatge des d'una perspectiva municipal, els protocol, la diagnosi, defineixen com han de ser les formacions específiques i qui les ha de rebre. També defineixen les actuacions de prevenció, l' auditoria de l'espai públic amb perspectiva de gènere, la incorporació a les ordenances d'elements que permetin intervenir en l'espai públic, la sensibilització, els punts d'informació en les festes i les actuacions entre els i les joves. Inclouen els principis directors de com ha de ser l'actuació pública en aquests casos i una sèrie de recomanacions en clau de seguretat d'actuació immediata.

 

Aquest document neix d'una demanda de les persones professionals del Circuit per a l'abordatge de la violència masclista a les Terres de l'Ebre i ha estat elaborat per un grup de treball de l'administració en un procés de dos mesos que ha comptat amb el lideratge de l'entitat experta Creación Positiva.


Comunitat d'aprenentatge

 

L'Institut Català de les Dones i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya han organitzat la constitució de comunitats de professionals de l'administració per a l'adequació i elaboració de protocols i recomanacions per fer front a les violències sexuals en els espais públics d'oci en el marc del Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020. La comunitat de Terres de l'Ebre és la primera d'aquestes característiques en l'àmbit de les violències masclistes que crea l'administració pública de Catalunya.

 

Les 15 persones professionals que han elaborat el document pertanyen als circuits de violència masclista i als serveis d'informació i atenció a les dones de les Terres de l'Ebre. Han treballat en aquest projecte per generar de manera col·laborativa les pautes tècniques per adequar els protocols o les actuacions vinculades a les violències sexuals en espais públics d'oci.

 

Una comunitat d'aprenentatge va més enllà de la formació tradicional perquè incorpora activament el coneixement i l'experiència de les persones per a la generació de noves eines operatives. El Pla Director de Formació  en equitat de gènere té l'objectiu de convertir aquesta mirada en la normalitat del treball públic. Un dels aspectes innovadors d'aquest Pla és l'avaluació de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball. Aquestes Recomanacions són el producte resultant d'aquesta metodologia de formació.

 

Visita institucional

 

Balada s'ha reunit al matí amb alcaldessa, Meritxell Roigé, i també ha mantingut una reunió de treball amb les responsables dels equips tècnics dels Serveis d'informació i atenció a les dones de les Terres de l'Ebre. A les 16.30 presidirà l'Assemblea Territorial de Dones.

 

L'ICD és la institució de referència del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'impuls de les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes i per a l'erradicació de  la violència masclista. Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes i la seva característica principal és que utilitzen el sexe com a forma de control i dominació vers les dones.

 

Les violències sexuals (l'assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals) es poden exercir en diversos àmbits (a la parella, a la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer, als espais d'oci) i a qualsevol edat. La causa principal és el masclisme, que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat, els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.

 

En el marc de la iniciativa de sensibilització Per una Catalunya lliure de violències sexuals. #JoTambé, l'ICD posa a disposició de la ciutadania i els i les professionals que treballen en aquest tema una sèrie de  materials de sensibilització per explicar què son les violències sexuals, la causa principal, com actuar, i els recursos per a l'atenció i les eines per al procés de recuperació.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.