22.5.18

Unió de Pagesos reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï perquè l'aigua de l'embassament de Riudecanyes es destini exclusivament als usos autoritzats


Unió de Pagesos insta l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a què actuï davant el fet que alguns ajuntaments del Baix Camp i el Tarragonès s'estarien proveint d'aigua per a ús de boca amb l'aigua destinada al reg de l'embassament de Riudecanyes sense autorització. D'aquesta manera, obtindrien aigua a preu més baix perquè és a preu de reg en un moment en què l'embassament es troba amb escassetat de recursos.

 

D'altra banda, Unió de Pagesos demana que es tirin endavant els acords de la Comissió de Desembassament de Riudecanyes per permetre que la campanya de reg es pugui dur a terme a partir del juny i que, a causa de l'escassetat de recursos del l'embassament, la dotació d'aigua només garanteix la supervivència dels arbres i no ja les collites. Els cultius llenyosos de la zona, especialment avellaners, fan servir reg de suport durant la campanya.

 

Unió de Pagesos treballarà també perquè els pagesos del Priorat puguin conservar el regadiu i en un futur augmentar-ne la superfície, gràcies a la transparència en l'ús de l'aigua del pantà de Riudecanyes i a l'estudi de l'aprofitament d'aigües depurades que alliberi aigua de l'embassament de Siurana.

 

Sobre el debat obert del transvasament del riu Siurana i el pantà de Riudecanyes, Unió de Pagesos considerarà totes les propostes de futur sempre i quan garanteixin la continuïtat dels cultius del Baix Camp i el Tarragonès amb aigua suficient i de qualitat. El sindicat instarà l'ACA a que estudiï la viabilitat de proveir regs alternatius per intentar dependre cada cop menys del transvasament del pantà del riu Siurana.

 

En aquesta línia, Unió de Pagesos traslladarà les seves propostes al grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Amb tot i això, el sindicat reclama a les parts solucions davant el futur immediat i la urgència de salvar els arbres fruiters que poden patir un estrès hídric aquest estiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.