29.5.18

Unió de Pagesos alerta del preu en origen injustificadament baix de la fruita de pinyol enviada als grans mercats centrals

Unió de Pagesos adverteix del baix preu en origen de la fruita de pinyol, sense causa justificada, enviada als grans mercats centrals a inici de campanya, respecte als de la mitjana dels últims cinc anys, tenint en compte que l'adversitat atmosfèrica (pedregades, fred i mal quallat) ha reduït l'oferta del volum de fruita i que els mateixos venedors d'aquests mercats reconeixen que hi ha una manca de fruita.

 

El sindicat considera que un dels factors que influeixen directament en el preu al productor en els grans mercats centrals és el fet que no es valora la fruita produïda sota els estàndards europeus de producció i que garanteixen una elevada qualitat, seguretat alimentària, respecte pel medi ambient i uns majors drets socials.

 

El cas del preu de la cirera, enguany és paradigmàtic. Tot i la disminució de l'oferta de cirera catalana, que faria suposar una millora en el preu en origen, el retard de 10 dies que s'ha patit en el moment de collita no ajuda a tenir uns preus correctes per al productor. L'actitud dels comissionistes de sol·licitar fruita sense tenir clara la comercialització pressiona els preus a la baixa sense que existeixi un motiu real. En aquest sentit, els preus a Mercabarna publicats la setmana del 24 de maig d'enguany són més baixos respecte de la mitjana de preus dels últims anys en el mateix període. El preu dominant en aquesta data de la cirera és de 2,50 euros el quilo; el de l'albercoc de 2,20 euros el quilo, i el del préssec vermell, de 2,50 euros el quilo.

 

Pel que fa a l'albercoc, tot i la caiguda de producció, també presenta uns preus inferiors als dels últims anys, però és un cas diferent. Els danys per les adversitats atmosfèriques han reduït l'oferta del volum de fruita de l'Estat, a inici de campanya, respecte de l'any passat. A més, la disminució de la qualitat de l'albercoc procedent de Múrcia està tirant a la baixa l'albercoc de qualitat que enguany té la producció catalana i que el preu percebut pel productor en els grans mercats centrals no remunera. L'oferta d'albercoc de baixa qualitat no hauria de fer baixar el preu del producte de més qualitat, quan, a més, aquest és escàs.

 

Així mateix, aquesta caiguda de preu en els grans mercats respecte de l'any passat també s'ha donat amb el préssec roig, de manera sorprenent, ja que s'ha reduït l'oferta de préssec i nectarina per la incidència del temps atmosfèric advers.

 

Unió de Pagesos estarà alerta a les primeres cotitzacions que marqui l'Observatori de preus de referència del Departament d'Agricultura en préssec i nectarina i, en cas de confirmar-se aquesta reducció del preu en origen, exigirà al Ministeri que articuli, amb urgència, el mecanisme del pagament en espècie per la fruita retirada del mercat destinada a beneficència. En cas de mantenir-se la distorsió, el sindicat també demanarà a la Comissió Europea que declari la situació de pertorbació del mercat i articuli els mecanismes de gestió de crisi que contempla la normativa comunitària i que hauria de contenir un Pla d'arrencada, així com l'autorització de retirades extraordinàries de producció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.