29.5.18

EL CERE CONVOCA EL XIX PREMI D'ASSAIG ARTUR BLADÉ I DESUMVILA

S'augmenta la dotació econòmica del premi fins els 2500 €.Pel que respecta al període de recepció de les obres, el termini es tancarà l'1 de març de 2019.


El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre ja ha fet públiques les bases de la convocatòria per la presentació de la nova edició del Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila. Ho ha fet augmentant la dotació econòmica del premi que dels 2200 € passa als 2500 €. Per altra banda també canvien les dates del termini de presentació. Així, els candidats podran presentar el seu treball fins l'1 de març de 2019.


Bases XIX Premi d'Assaig Artur Bladé Desumvila


Tema

Treballs inèdits d'assaig, de recerca o d'investigació sobre història, art, etnologia, geografia,

arqueologia, literatura, economia, lingüística, política, folklore, sociologia, agricultura, geologia,

botànica, zoologia, ecologia, noves tecnologies, relacionats amb la Ribera d'Ebre, els seus pobles o els seus personatges. També poden optar al premi memòries, diaris personals, biografies i autobiografies.


Es valorarà el fet que constitueixi una aportació d'interès per al coneixement del passat, l'anàlisi del present o els projectes per al futur de la comarca i la seua gent, i podria tenir caràcter monogràfic o bé ser un aplec de treballs diversos, en tots els casos sempre en llengua catalana.


Dotació

2.500 euros i publicació de l'obra dins la col·lecció Daliner del CERE.


Extensió

Un mínim de 70 folis i un màxim de 200.


Jurat

El jurat estarà format per tres membres i un secretari, que actuarà en representació del CERE.


Presentació

A doble espai i per quadruplicat en format Times 12. Les obres hauran d'anar signades amb un lema, i acompanyats d'una plica tancada que contindrà el lema, a l'exterior, i el nom, l'adreça postal i l'adreça electrònica de l'autor a l'interior. A més, s'haurà d'incloure l'obra en format digital (.doc) en un cd-rom.

Tramesa

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

C. Sant Jordi 3, 3r

Apartat de correus 8

43750 Flix

Tel. 977 410 521

cere@riberadebre.org


Termini d'admissió

Divendres 1 de març de 2019


Veredicte i atorgament

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es mantindrà en secret per part dels membres del jurat, fins que es doni a conèixer públicament en l'acte de lliurament del premi que se celebrarà abans de fi d'any en una població de la Ribera d'Ebre. Al llarg de 2019 es farà públic el lloc i data concrets.


Altres condicions

No podran premiar-se obres ja guardonades en altres concursos o bé subvencionades anteriorment per qualsevol entitat o institució. S'admetran, però, les que hagin rebut una beca del CERE. L'obra guanyadora, original i inèdita, restarà en propietat de l'autor.


Si en el termini d'un any l'obra no ha estat publicada o no es troba en curs d'impressió per l'entitat convocant, que tindrà drets de publicació de la primera edició, l'autor serà lliure d'editar-la bo i fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l'organisme convocant.


El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre no s'obliga a retornar els treballs inèdits no premiats que no hagin estat recollits dins els sis mesos següents a la data d'adjudicació del premi.

Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del Jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.