26.4.18

Pagament de 2 milions d'euros de l'ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya a 631 viticultors


FOTO
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya abona aquesta setmana un import total de 2 milions d'euros a 631 beneficiaris en concepte d'ajuts a plans de reestructuració de la vinya corresponents a les campanyes 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, i 2012/2013.
 
campanya
Import
Expedients
Superfície (ha)
Campanya 2016/2017
1.555.444
408
490,9
Campanya 2015/2016
291.528
149
183,9
Campanya 2014/2015
150.664
62
102,1
Campanya 2013/2014
9.163
11
10,6
Campanya 2012/2013
527
1
0,3
Total general
2.007.326
631
787,8
 
Pel que fa al pagament dels plans de reestructuració de la campanya 2016/2017 per un import de 1,555 M€, inclou expedients disponibles dels tres primers grups de prioritats (Joves, actuacions col·lectives, i explotacions agràries de titularitat compartida -dones-) amb el percentatge màxim de subvenció (50%).
 
També s'ha efectuat pagaments complementaris dels plans de les campanyes anteriors 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, per un import total superior a 450.000 €.
 
L'ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea (Fons Europeu Agrícola de Garantia –FEAGA-), i que persegueix impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector.
 
Distribució territorial import pagament ajuts plans de reestructuració de la vinya 2016/2017. Catalunya:
https://idescat.github.io/visual/g/?id=40fd578383b150086c2eafe00ad5f2dd
 
Distribució comarcal import pagament ajuts plans de reestructuració de la vinya 2016/2017. Catalunya
https://idescat.github.io/visual/g/?id=b6d10541e6bf9d1ec4a84e78204bceff

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.