10.4.18

Més de 900 sol·licituds d'ajut a la reestructuració de la vinya per al 2019 a Catalunya


Gràfic
Gràfic de la distribució comarcal de les sol·licituds d'ajut a la reestructuració de la vinya 2018 i 2019.
 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha rebut aquest any un total de 923 sol·licituds a l'ajut de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a l'any 2019, corresponents al nou Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, i que per primera vegada, enguany s'han presentat a través de la Declaració Única Agrària (DUN), simplificant-ne la tramitació i facilitant la posterior gestió administrativa. El darrer dia del termini de presentació va ser el 29 de març.
 
Les sol·licituds presentades s'avaluaran segons les prioritats establertes en l'ordre de convocatòria:
·         Joves
·         Actuacions col·lectives
·         Explotacions agràries de titularitat compartida (dones)
·         Sol·licituds amb bestreta
·         Explotacions agràries prioritàries
·         Agricultors professionals
 
Pel que fa a la distribució comarcal de les sol·licituds d'aquest ajut, l'Alt Penedès en representa el 34% (314), l'Alt Camp el 15% (139), i la Terra Alta un 14% (125). Així, en aquestes 3 comarques s'ha presentat un total 578 sol·licituds, que representen el 63% del global de 923.
 
D'altra banda, també s'ha presentat 733 sol·licituds del mateix ajut en la convocatòria per al 2018 corresponent a l'anterior Programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, de les quals 3 comarques representen el 56% del total: Alt Penedès concentra el 29% de les sol·licituds (214), l'Alt Camp el 14% (103), i la Terra Alta el 13% (96). El total de les sol·licituds està fet sobre una superfície de 1.015 hectàrees.
 
Quadre
Distribució comarcal de les sol·licituds de l'ajut a la reestructuració de la vinya 2018 i 2019
 
 
L'ajut de reestructuració i/o reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que impulsa l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, n'afavoreix la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector.
 
L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per a compensar la pèrdua d'ingressos i per les despeses de reestructuració i/o reconversió de la vinya, per un import segons els barems estàndard de costos unitaris de cada actuació. I té com a objectiu aconseguir l'equilibri entre l'oferta i la demanda de la producció vitícola i mantenir el nivell de rendes dels viticultors. Per a aconseguir aquests objectius, cal augmentar la competitivitat dels productors, consolidar el prestigi assolit pels vins comunitaris com uns dels millors del món, mantenir les tradicions, respectar el medi ambient, i potenciar el teixit social de les zones vitícoles.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.