14.4.18

L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del Montsià impulsen la millora del sanejament d'AmpostaEdar
Depuradora d'Amposta, en servei des de 1997 i gestionada pel Consell Comarcal.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Montsià han signat un conveni per millorar el sanejament del municipi d'Amposta. L'acord subscrit entre les dues parts concreta la redacció del projecte constructiu de la depuradora i els col·lectors en alta del nucli de Poblenou del Delta.
 
Mitjançant aquest acord es determina com es durà a terme el finançament de projecte esmentat. L'actuació es troba inclosa en el Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre.
 
L'import màxim previst de finançar per l'agència és de 53.500 €, incloent els conceptes de redacció i direcció del projecte constructiu. El Consell Comarcal, per la seva banda, durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
 
L'execució d'aquest projecte està inclosa en el període de planificació vigent, comprès entre els anys 2016 i 2021.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l'Ebre i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines, a les conques de l'Ebre, la Garona i el Xúquer.
 
A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97% de la població catalana. Pel que fa al Montsià, la comarca compta amb 14 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.