2.3.18

La xarxa Emprèn del Consell Comarcal de la Terra Alta ajuda a crear 13 noves empreses l’any 2017 i atén més d’un centenar de consultes en l’àmbit de l’emprenedoria

Durant el passat any 2017 s'ha desenvolupat una intensa activitat en l'àmbit de l'emprenedoria a la Terra Alta canalitzada a través de la Xarxa Emprèn, de la qual forma part el Consell Comarcal.

Segons les dades recollides s'han atès més d'un centenar de persones que han cercat assessorament en l'àmbit de l'emprenedoria per tal d'analitzar i valorar els projectes de creació d'empreses dels nous emprenedors. Al mateix temps, s'ha proporcionat un consell expert i tutoritzat a les persones emprenedores durant tot el procés de gestació de la seva empresa.

Com a resultat d'aquestes accions d'assessorament, s'han creat 13 noves empreses a la comarca corresponents majoritàriament al sector serveis i agroalimentari. Cal destacar també la importància a la Terra Alta de l'emprenedoria femenina, ja que el 70% d'empreses creades han estat promogudes per dones.

També en l'àmbit del foment de l'emprenedoria s'han realitzat diverses accions de formació als nous emprenedors per tal de millorar els seus coneixements i habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial per tal d'augmentar les possibilitats d'èxit de la seva empresa. Paral·lelament s'han dissenyat i organitzat accions adreçades a sensibilitzar la població en general i en especial les persones joves en matèria de creació d'empreses i foment de l'esperit emprenedor fent èmfasi especial en els col·lectius de persones en atur i entre la població dels centres educatius.

S'han realitzat durant l'any diferents accions de seguiment tècnic a 6 empreses creades en els darrers 3 anys, a través de la Xarxa Emprèn del Consell Comarcal, per tal de copsar les seves necessitats i oferir-los assessorament durant els primers anys per tal de poder augmentar els seus nivells de competitivitat.

A més d'aquestes accions, la Xarxa Emprèn comarcal també ha facilitat la instal·lació de diferents empreses al centre empresarial, viver d'empreses situat a Gandesa, i ha assessorat iniciatives empresarials en l'àmbit del traspàs de negocis, tant per a les persones que volen cedir l'empresa com a les que estan interessades a gestionar negocis en funcionament, accions incloses dins del programa Reempresa, del qual forma part el Consell Comarcal.

Per tal de donar visibilitat a les empreses creades es disposa d'un espai integrat a la web del Consell Comarcal amb el nom de "El racó de l'emprenedoria" on es recullen experiències reals d'empreses creades, amb la finalitat de que actuï com a exemple de bones pràctiques en la creació d'empreses. En aquest espai es fa un especial èmfasi als projectes d'emprenedoria femenina per tal de promoure i visualitzar el talent femení de la comarca.
Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.