5.2.18

Unió de Pagesos considera que en les propostes del grup de treball impulsat pel Ministeri per combatre la crisi de la fruita dolça hi ha marge per iniciar un pla d’arrencada

Unió de Pagesos considera, després d'analitzar el document de propostes per a la millora del sector de la fruita dolça elaborat pel grup de treball impulsat pel Ministeri d'Agricultura, que hi ha marge per acordar el Pla d'arrancada proposat pel sindicat. Tal com indica el document de propostes, es tracta d'un document de treball i no prejutja la posició final del Ministeri. En aquest sentit, Unió de Pagesos recorda que, al contrari del que demanen altres organitzacions agràries, el pla d'arrancada proposat pel sindicat ha de finançar-se a través de les mesures extraordinàries per fer front al veto rus articulades des d'Europa i no a través dels Pressupostos Generals de l'Estat.

 

El sindicat insisteix en que cal reclamar mesures extraordinàries de pertorbació del mercat per al 2018 a la Comissió Europea, ja que continua el veto rus a les importacions de fruita europees. El veto rus ha tingut una especial repercussió en el préssec i la nectarina perquè el mercat d'aquest país era emergent i s'hi havien dedicat molts esforços. A més, el caràcter perible d'aquesta fruita dificulta l'accés a nous mercats perquè la distància que impliquen les exportacions és un factor limitant, i fa que siguin molt sensibles als desequilibris entre l'oferta i la demanda, com el provocat pel veto rus. Així mateix, l'inici del veto va coincidir amb l'entrada en plena producció de moltes plantacions que s'havien reconvertit entre el 2006 i el 2011, desequilibrant-se encara més l'oferta amb la demanda i agreujant la situació de pertorbació de mercat.

 

Unió de Pagesos proposa utilitzar els recursos comunitaris de mesures excepcionals per fer front al veto rus i, en comptes de retirar la producció, que s'articuli un pla voluntari de limitació de la producció, amb l'arrencada de les plantacions, plantejament al qual no s'ha oposat el Ministeri. Tenint en compte que el 2017 es van destinar a retirades extraordinàries de préssecs i nectarines 7,88 milions d'euros que van permetre retirar 29.325 tones, si els mateixos recursos comunitaris s'haguessin dedicat a un pla voluntari per arrencar les plantacions es podrien haver retirat (i per un període mínim de 20 anys) més de 60.000 tones de en un any. Abans del veto rus, Espanya exportava al voltant de 60.000 tones l'any a Rússia i amb una tendència creixent.

 

El sindicat considera positiu l'establiment de mesures a mitjà i llarg termini que afavoreixin la qualitat, la millora de la comercialització i la planificació de la producció, però alerta de que el sector necessita mesures d'impacte urgents, a curt termini, per poder fer front a la propera campanya. Per a Unió de Pagesos, l'única opció viable és la del pla d'arrencada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.