23.2.18

Les exportacions agroalimentàries catalanes creixen un 4,6 % l'any 2017 fins a superar els 10.000 milions d'Euros l'any 2017

Les exportacions agroalimentàries catalanes van créixer un 4,6 %
durant l'any 2017 en relació a l'any anterior totalitzant 10.070 M€,
mentre que les importacions ho han fet un 4,4% fins a situar-se als
10.103 M€. Així doncs, la taxa de cobertura que relaciona aquestes
dues magnituds (exportacions i importacions) és pràcticament del 100%
(99,7%), segons dades elaborades pel Gabinet Tècnic del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat
de Catalunya a partir de la font: Datacomex.

Així, la xifra total de vendes de productes agroalimentaris a
l'exterior durant el període comprés entre 2007 i 2017 ha passat de
5.240 M€ als 10.070 M€, experimentant un creixement del 92%, mentre
que les importacions durant aquest mateix període de 11 anys han
passat de 8.021 M€ als referits 10.103 M€ i per tant han crescut menys
d'un 26% (un 25,9%). De la mateixa manera, la taxa de cobertura ha
passat del 65% al 99,7%.

Un any més, el sector càrnic ha estat el primer sector exportador
totalitzant 2.951M€ i experimentant un creixement del 9% en relació a
l'any anterior. Per importància econòmica el segueix el sector de les
fruites amb 909 M€, tot i que enguany ha patit una lleugera davallada
del 2% respecte 2016. En tercera posició, destaca la partida dels olis
i greixos amb 893M€, i en quarta la de begudes amb 880M€, la qual
inclou cerveses, aigües, vins, etcètera, i en què la subpartida més
important és la dels vins, amb 608M€, lleugerament per sobre de 2016
en un 1,8%.

D'entre les partides d'exportació, cal destacar, per la seva magnitud
i creixement, la partida de carns i despulles que ha totalitzat els
2.731,9M€ i ha tingut un augment de 311 milions (12,9%) en relació a
2016. En segon lloc, se situa la partida de greixos i olis que
totalitza 877M€ i creix un 8,7%. I finalment, la partida de productes
de cereals i pastisseria que creix un 15,7% i suma 672M€. Aquesta
última partida porta ja dos anys seguits de forta pujada en el valor
de les exportacions.

Quant a importacions, les dues primeres partides són la corresponent a
llavors d'oleaginoses i plantes industrials i la de cereals, les quals
totalitzen 2.123 M€ que juntament amb la de residus de la indústria
alimentària i tortons, també fonamentalment per a alimentació animal,
sumen 2.746 M€, davant dels 2.604 milions d'€ de l'any 2016.

Les altres grans partides d'importació són, com és habitual, les de
productes de la pesca, amb 899M€, llet i derivats amb 715M€, i cafè,
te i espècies, amb 709M€.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.