5.2.18

L'ACA destinarà 30 milions d'euros en concepte de reposició i millores als sistemes de sanejament


 

Depuradora
Detall d'una depuradora.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà 30 milions d'euros durant l'exercici pressupostari 2018 amb l'objectiu de dur a terme reposicions i millores en els sistemes de sanejament.
 
La preassignació a cada ens gestor d'aquesta dotació econòmica va ser informada -amb posada en consideració prèvia de la Comissió de Treball de les Entitats Locals- en el passat consell d'administració de l'ACA, celebrat el dia 23 de gener.

 

Un cop els ens gestors del sanejament proposin les actuacions a càrrec d'aquesta partida, els serveis tècnics de l'ACA les valoraran i procediran a tramitar les corresponents atribucions de recursos per ordre de prioritat.

 
Sanejament a Catalunya
 
 
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.