14.2.18

La Taula de Cogestió de l'Aqüicultura al Delta de l'Ebre acorda prioritza la reactivació de la circulació d'aigua dolça a les Badies dels Alfacs i del Fangar del Delta de l'Ebre

Reactivar l'aportació d'aigua dolça a les badies dels Alfacs i del
Fangar. Aquesta serà la primera línia d'actuació que tirarà endavant
la Taula de Cogestió de l'Aqüicultura, constituïda per aqüicultors,
pescadors, científics i Administració, amb l'objectiu de dur a terme
possibles accions per adaptar les necessitats del sector productiu
aqüícola del Delta de l'Ebre als nous reptes que estan incidint en la
seva activitat productiva (canvi climàtic, qualitat de les aigües,
transport de sediments).

A la reunió d'avui s'ha decidit, basant-se en els estudis científics
realitzats en els darrers dos anys sobre les badies d'Alfacs i el
Fangar, que és necessari treballar en la renovació d'aigua dolça a les
badies, un element potenciador d'aquestes llacunes molt important.
"Per aconseguir-ho, en les properes setmanes s'anirà a visitar
aquelles instàncies competents al Delta de l'Ebre per presentar les
noves evidències científiques i les propostes per posar les bases
d'aquesta gestió del delta", així ho ha explicat el director general
de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, que ha presidit la reunió que
ha tingut lloc avui a Tortosa.

Així, també s'ha acordat identificar amb més precisió els punts per on
podria sortir aquesta aigua de millor qualitat, gràcies als
productors, que faran arribar al científics del Centre Internacional
d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) un plànol especificant
on serien aquest punts de desguàs, i a partir d'aquí i fent us
d'informació avançada i amb la col·laboració de l 'IRTA , que
analitzarà els aspectes biològics de l'aigua, es faran simulacions
d'alta qualitat per determinar quines aportacions són les més
eficients i quin es el cabal mínim que s'ha de ultrapassar perquè
tinguin un efecte real en les llacunes.

Els membres de la Taula també han acordat treballar per abordar el
problema de sedimentació que provoca el tancament de la badia del
Fangar. En aquest cas també s'ha decidit convocar una reunió amb els
òrgans competents per mirar de trobar solucions.

Per poder dur a terme aquestes interlocucions, s'ha cregut convenient
crear un grup de representació de la Taula, amb un representant de
l'administració, un del sector i un científic, per tal de tenir més
força a l'hora d'elevar les demandes del grup a les instàncies
corresponents.

La Taula de Cogestió està formada per representants de la Federació de
Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre (FEPROMODEL) i de les
confraries de pescadors del delta, per científics del Centre
Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) i de
l'Institut de Recerca i Tecnologia Aplicada (IRTA) i per membres de la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims i dels Serveis Territorials
del Departament D'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les
Terres de l'Ebre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.