1.2.18

Els Serveis Territorials d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre milloren substancialment la seva eficiència energètica


El Departament d'Ensenyament està finalitzant les obres de millora de la seu dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, basades en un canvi del sistema de climatització i d'il·luminació amb l'objectiu fonamental de l'estalvi energètic i econòmic.
 
La seu dels Serveis Territorials, les instal·lacions de la qual havien quedat obsoletes, estarà ara dotada de nous sistemes que incrementen els rendiments, l'eficiència energètica i, de retruc, la millora de les condicions laborals de la cinquantena de persones que desenvolupen diàriament les tasques tècniques i administratives del sistema educatiu al territori.
 
Concretament, pel que fa referència al canvi de climatització de l'edifici, s'ha passat d'un sistema d'aigua amb una refredadora i un aparell de calderes, a un sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) que comporta una gran disminució de consum energètic. Pel que fa al sistema d'il·luminació, s'han canviat totes les làmpades, en la seva majoria fluorescents, pel sistema LED, la qual cosa també deriva en un estalvi energètic considerable. Tot plegat acabarà comportant una reducció de consum energètic i econòmic al voltant d'un 60%, aconseguint així comptar amb un edifici més sostenible.
 
Paral·lelament, els Serveis Territorials també estan promovent actuacions en  diferents centres educatius ebrencs, millorant-ne la seva eficiència i  aplicant, en alguns casos, sistemes de biomassa com a combustible. Mesures totes elles que contribueixen a la sostenibilitat econòmica i ambiental del territori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.