22.1.18

Ple a l'Ajuntament de Móra la Nova

El dia 24 DE GENER DE 2018 a les 19.30 hores, ple a l'Ajuntament de Móra la Nova.

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació, si escau, de l ́acta de la sessió anterior.

SEGON. Aprovació, si escau, de modificació de la relació de Llocs de Treball.

TERCER. Aprovació, si escau, d'inici d'expedient de desafectació d'un bé de domini públic.

QUART. Aprovació, si escau, de l'acord de les condicions de treball del personal funcionari de l'ajuntament de Móra la Nova.

CINQUÈ. Despatx d ́Ofici.

SISÈ. Donar comptes dels Decrets de l ́Alcaldia.

SETÈ. Precs i preguntes.

VUITÈ. Precs i preguntes del públic assistent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.