4.1.18

Catalunya ja disposa de gairebé 370.600 places regulades en apartaments i habitatges d'ús turístic

Des de l'inici del procés de regularització, l'any 2012, els apartaments i habitatges d'ús turístic regularitzats a Catalunya ja superen als 65.000 establiments. Aquesta dada suposa una regularització global de prop de 370.600 places d'allotjament turístic, el 74,1% de les places que es calcula com a oferta potencial d'allotjament turístic en habitatges d'ús turístic i establiments d'apartaments turístic a Catalunya. La distribució territorial dels allotjaments regularitzats a tot Catalunya a finals de 2017 és la següent:
 
  
SERVEIS TERRITORIALSAPARTAMENTS TURÍSTICS (APT)PLACES APTsHABITATGES D'ÚS TURÍSTIC (HUT)PLACES HUTs
BARCELONA623.12816.48090.640
CAT. CENTRAL175314642.552
GIRONA976.05928.335155.843
LLEIDA245631.2276.749
TARRAGONA273.58514.21778.194
TERRES DE L'EBRE133983.21517.683
VAL D'ARAN1258314.571
TOTALS24114.28964.769356.232
 
 
Activitat inspectora en l'àmbit de propietaris i gestors
 
Fruit de la intensa activitat inspectora que duu a terme el Departament d'Empresa i Coneixement en l'àmbit dels habitatges d'ús turístic i dels apartaments turístics, s'han realitzat 16.856 activitats inspectores que han derivat en l'obertura de 1.079 expedients sancionadors a propietaris i gestors de tot Catalunya que incideixen en més de 18.785 places d'allotjament il·legal, distribuïdes en 3.415  habitatges d'ús turístic i establiments d'apartaments turístics no regularitzats.
 
D'aquests expedients, ja se n'han resolt 850 amb imposició de sancions que oscil·len entre els 3.001 i els 30.000 euros i que supera els 4 milions d'euros (4.054.667,86€).
 
Campanya d'inspecció 
Demarcacions Territorials **Expedients iniciatsNúm. expedients sancionadors resolts 
 
Barcelona+Cat. Central *410373 
Girona280243 
 
Tarragona + Terres de l'Ebre293203 
 
Lleida+Aran9631 
 
 
TOTAL1079850 
 
    
 
*Pel que fa a l'activitat inspectora i disciplinària, les dades de Barcelona no inclouen Barcelona ciutat. La Direcció General de Turisme i l'Ajuntament de Barcelona han format una comissió específica per treballar i coordinar de manera conjunta el control sobre l'activitat d'habitatge d'ús turístic a la Barcelona ciutat. En virtut d'aquest treball conjunt,  la Direcció General de Turisme trasllada directament a l'Ajuntament de Barcelona el resultat de les actuacions inspectores dutes a termes en l'àmbit de la Ciutat Comtal.
** Les províncies corresponen "grosso modo" a les següents demarcacions:
Barcelona = Barcelona + Catalunya Central
Girona = Girona
Lleida = Lleida
Tarragona = Tarragona + Terres de l'Ebre
 

Inspecció i control en l'àmbit de les comercialitzadores online

En el cas de les campanyes específiques sobre comercialitzadores online que duu a terme la Direcció General de Turisme (DGT), durant l'any 2017 s'ha continuat amb la tasca de control i d'inspecció amb què es porta treballant des de ja fa uns anys.
 
Fruit d'aquesta feina, i amb la col·laboració de les principals plataformes intermediàries, s'ha aconseguit que moltes d'elles hagin augmentat el seu grau de compliment de la normativa catalana i han assumit la responsabilitat d'incorporar el NIRTC en els seus anuncis d'Habitatges d'Ús Turístic. Entre d'altres mesures, i a instàncies de la DGT, han adaptat tecnològicament els seus webs; en el procés d'alta de les ofertes han incorporat un camp específic i obligatori per fer constar el número d'identificació del Registre de turisme de Catalunya (NIRTC); han revisat aquells anuncis que no el tenien donant un termini als propietaris per esmenar la situació i amb l'objectiu d'eliminar l'oferta irregular.  
 
El director general de Turisme, Octavi Bono, assegura que "tenim una enorme sensibilitat pel seguiment i el control de les plataformes i ens hi apliquem amb un gran esforç ja que som  conscients del que suposa una operativa que no estigui ben alineada amb el marc normatiu i el model de governança que volem pel sector turístic català".

Cal recordar que la campanya 2015-2016 es va tancar amb l'obertura de 146 expedients informatius a titulars de plataformes digitals i webs de comercialització d'oferta d'allotjament turístic per manca de publicitat del NIRTC de l'oferta ubicada a Catalunya.
 
D'aquests, 95 webs han ajustat els seus continguts al requeriment de la Inspecció de Turisme i set expedients a empreses titulars de webs han estat resolts amb ordres de cessament de la publicitat d'oferta d'allotjament ubicada a Catalunya sense NIRTC, amb advertiment de mesures d'execució forçosa de l'ordre. Quatre  d'aquestes resolucions estan sub iudice, en fase de recurs contenciós administratiu.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.