19.12.17

Joves d’Unió de Pagesos presenta una queixa davant del Defensor del Poble per la infracció de drets fonamentals en aplicació de l’article 155 Joves d’Unió de Pagesos ha presentat una queixa davant del Defensor del Poble en considerar que tant l’acord del Senat com els reials decrets adoptats pel Govern de l’Estat per desplegar l’article 155 de la Constitució espanyola suposen un cas clar de vulneració de drets fonamentals. En la queixa se sol·licita al Defensor del Poble que faci ús de la seva potestat d’interposar recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. El coordinador nacional de Joves d’Unió de Pagesos ha presentat la queixa davant del Defensor del Poble perquè l’Acord del Senat i els reials decrets de destitució del president de la Generalitat (942/2017), de dissolució del Govern (943/2017), de nomenament del Govern d’Espanya en substitució del Govern (944/2017) i de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya

Joves d'Unió de Pagesos ha presentat una queixa davant del Defensor del Poble en considerar que tant l'acord del Senat com els reials decrets adoptats pel Govern de l'Estat per desplegar l'article 155 de la Constitució espanyola suposen un cas clar de vulneració de drets fonamentals.  En la queixa se sol·licita al Defensor del Poble que faci ús de la seva potestat d'interposar recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional.

El coordinador nacional de Joves d'Unió de Pagesos ha presentat la queixa davant del Defensor del Poble perquè l'Acord del Senat i els reials decrets de destitució del president de la Generalitat (942/2017), de dissolució del Govern (943/2017), de nomenament del Govern d'Espanya en substitució del Govern (944/2017) i de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre (946/2017), que el Govern de l'Estat va adoptar, suposen una clara violació dels drets fonamentals següents: el de participació de la ciutadania en els afers públics, el trencament il·legítim del mandat representatiu que uneix la voluntat dels ciutadans envers els parlamentaris escollits, el de tutela judicial efectiva i el de discriminació d'una minoria nacional.

En aquesta línia, Joves d'Unió de Pagesos s'afegeix a les actuacions ja endegades per Unió de Pagesos davant la Comissió Europea (denúncia) i el Parlament Europeu (petició davant de la Comissió de Peticions), i tots els membres de la Comissió Permanent Nacional del sindicat davant del Tribunal Suprem (contenciós administratiu).

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.